Aktualności

AKTUALNOŚCI

Promocje
Artykuły
Techniczne
Wydawnictwa
Wydarzenia
Inne

Porównanie systemów PDM oraz ich zastosowanie

/ 02-11-2016

 

  Częste aktualizacje oprogramowania konstruktorów nie zawsze jest kompatybilne z programem do zarządzania dokumentacją. Okazuje się, że kluczowe firmy dostarczające programy Computer Aided Design dostarczają coraz częściej zintegrowane narzędzia do zarządzania plikami generowanymi przez ich oprogramowanie. Od lat 1980-1990 dostawcy tacy jak: UG Solutions, PTC, Dessault Systems wprowadzali narzędzia do swoich ofert. Obecnie na rynku mamy dostęp do takich narzędzi PDM jak:
 • ·         Autodesk Vault,
 • ·         Optegra and Windchill PTC,
 • ·         Pro/PDM and Pro/Intralink PTC,
 • ·         Enovia Dassault Systemes,
 • ·         Workgroup PDM / Enterprise PDM SolidWorks,
 • ·         iMAN UG Solutions,
 • ·         Metaphase SDRC,
 • ·         MatrixOne,
 • ·         Meridian / TeamWork BlueCielo.

 

            Istnieje również kilka innych firm, które w latach późniejszych zaczęły promować swoje produkty. Wśród nich znaleźli się: Siemens, Oracle, Parametric Technology, SAP, Accenture, AvevaGroup, IBM, Synopsys. Większość z tych firm dostarcza rozwiązania dla różnego typu odbiorcy. Firmy, posiadające większe doświadczenie oraz wypracowaną kilkudziesięcioletnią marką, są w stanie trafić ze swoim produktem do branż, które są bardziej znaczące na światowych rynkach. Produkty oraz ich szeroki zakres możliwości pozwala na dostarczenie rozwiązań dla takich branż jak: przemysł[i] samochodowy, samolotowy, elektryczny i elektroniczny, maszynowy, petrochemiczny, górniczy, przetwórczy.

            Architektura systemów PDM jest bardzo różnorodna. Większość takich rozwiązań opartych jest na instalacji głównego oprogramowania na dedykowanym serwerze. Pozostałe stanowiska to stanowiska dostępowe tzn. Client.

 Systemy PDM

 

Mechanizmem gromadzącym dane na serwerze jest zazwyczaj silnik bazy danych[ii] opartych na rozwiązaniach Microsoft – SQL[iii] ((ang. Structured Query Language) - strukturalny język zapytań, dla bazy SQL DB (bazy danych)), Oracle lub innych. Oprócz tego większość firm wytwarzających oprogramowania oddziela swoje dane – metadane, od plików fizycznych. Odpowiednie skorelowanie tych zależności pozwala na łatwość w zarządzaniu oraz utrzymaniu spójności i administracji tych zbiorów. Większość programów klasy PDM jest dostępna dla środowiska Windows. Wynika to z faktu, że oprogramowanie to jest najbardziej rozpowszechnione i stosowane w firmach.

Zastosowanie systemu PDM - Autodesk Vault

            Programy wspomagające tj. CAD - komputerowe wspomaganie projektowania, pozwalają na usprawnienie wytwarzania produktów. Ilość modeli prototypowych tworzonych w cyfrowej przestrzeni z roku na rok rośnie. Na rynku oprogramowania dla inżynierii mechanicznej odnotowuje się wzrost sprzedaży. Analogiczne, dla tego typu wzrostu rośnie wzrost generowanych plików CAD. Pliki te mogą mieć najróżniejsze rozszerzenie oraz różne objętości. Istnieje wiele formatów plików dedykowanych dla oprogramowania np. .iam dla Inventor (aplikacja CAD firmy Autodesk do branżowego projektowania parametrycznego 3D części oraz zespołów), .dwg dla AutoCad (aplikacja CAD firmy Autodesk do projektowania/rysowania 2D (wersja LT)).

 

Istnieje jednak kilka formatów wspólnych tj. step, iges. Programy Product Data Management, są w stanie przechować praktycznie każde rozszerzenie pliku. Ta ogromna zaleta pozwala na przechowywanie w repozytorium plików pochodzących od różnych dostawców. Odpowiednio wdrożony system oraz chęć i potrzeba optymalizacji rozumiana przez większą ilość osób w firmie pozwala na rozszerzenie zastosowania PDM również w innych działach firmy. Możliwości programów pozwalają na coraz większy dostęp do plików, podgląd oraz edycję bezpośrednio z poziomu samej aplikacji. Szereg tych zalet pozwala na zastosowanie rozwiązania w firmach z różnych branż o różnej specyfice pracy. Głównymi odbiorcami produktu Autodesk Vault są przedsiębiorcy z branży mechanicznej oraz architektury. Produkt pozwala na zintegrowanie PDM bezpośrednio w środowisku pracy konstruktora, co daje ogromną korzyść czasową oraz możliwość bezpośredniego wglądu, np. czy w danym czasie posiadamy prawo do edycji danej części/zespołu. Firmy produkcyjne najczęściej sięgają po tego typu produkty, ponieważ ułatwiają one prace oraz pozwalają na zachowanie odpowiednich metodyk. Tworzenie plików elementów jest, zaraz po określeniu koncepcji danego detalu, jednym z pierwszych etapów pracy przygotowawczej. Element taki może trafić do pod-złożenia zaś potem pod-złożenie do całego złożenia - zespołu. Kolejnym elementem jest wykonanie odpowiedniej dokumentacji - rysunków złożeniowych, układów, wykonawczych, rzutów itp. Następnie taka dokumentacja po zweryfikowaniu zostaje przypisana jako produkt w fazie prototypu  - rewizja zero. Od tego czasu może się okazać, że zarządzanie tym produktem, przy założeniu, iż został poprawnie zaprojektowany, wytworzony oraz spełnia wymagania klienta, uważamy za zakończone.

 Systemy PDM - Autodesk Vault

Produkt taki przebiega teraz klasycznym modelem zarządzania cyklem życia produkt - PLM ((ang. Product Lifecycle Management) - zarządzanie cyklem życia produktu). Taki uproszony model wytwarzania modelu/ dokumentacji jest stosowany w większości firm wytwórczych. Model ten może być rozszerzany o takie wejścia jak: badania marketingowe, przygotowanie szkicu koncepcyjnego, wykonanie cyfrowego modelu, wytworzenie elementu metodą Rapid Prototyping oraz wiele innych. Na każdym z tych etapów, osoba używająca zintegrowanych narzędzi CAD/PDM/PLM/ERP ((ang. Enterprise Resource Planning) - metoda efektywnego zarządzania zasobami przedsiębiorstwa) jest w stanie w pełni kontrolować procesy wytwarzania w firmie.

            Rozwiązania PDM stają się coraz bardziej popularne nie tylko z firmach produkujących. Dużą ilość odbiorców stanowią również firmy logistyczne, poddostawcy części, firmy z branży architektury (stosujące np. BIM ((ang. Building Information Modeling) - modelownie informacji o budynku i budowlach)).

 Systemy PDM i BIM

Z roku na rok na rynkach polskich  zauważalny jest wzrost zapotrzebowania  na programy PDM. Rosnące wartości sprzedaży z rynków Ameryki Północnej, Europy Zachodniej, Krajów Skandynawskich, Rosji, Chin analogicznie przenoszą się na zachowania rynkowe w rozwijających się gospodarkach. Największe zainteresowanie tego typu rozwiązaniami wykazują firmy, w których liczba osób wytwarzających pliki CAD jest większa niż 3 osoby. Praca współdzielona jest wtedy bardzo dużym atutem. Oprogramowanie jest elastyczne i skalowalne, co pozwala na prekonfigurowania ustawień w zależności od wielkości firmy. Odbiorcy oprogramowania PDM pochodzą z różnych części świata. Na przykładzie Polski, większość odbiorców pochodzi z dużych miast, okręgów przemysłowych i stref ekonomicznych, w których istnieją dogodne warunki do wytwarzania danych dóbr. Możliwości dotarcia dla takich osób zapewniać może baza klientów, która w połączeniu z systemami CRM - umożliwia łatwe dopasowanie potrzeb dla klienta.

            Autodesk Vault, jako rodzina produktów PDM firmy Autodesk, nie może działać ze sobą naprzemiennie. Istnieje możliwość implementacji wyłącznie produktów z jednej linii. Niemożliwe jest wdrożenie wersji Basic, Workgroup oraz Professional w jednej firmie (jedno repozytorium). Ogólne funkcjonalności programu PDM[iv], które są możliwe do zrealizowania za pomocą Autodesk Vault, to:

 • ·         dostęp do właściwości plików z okna przeglądarki,
 • ·         szybki dostęp do skrótów z Vault,
 • ·         otwieranie reprezentacji widoków dla złożeń,
 • ·         wprowadzanie stanów plików na poziomie projektowania,
 • ·         wprowadzanie stanów plików na poziomie kart elementów,
 • ·         rewizjonowanie projektów z poziomu Vault Professional,
 • ·         generowanie automatycznych Tabel Rewizji,
 • ·         drukowanie wsadowe,
 • ·         kopiowanie projektów/automatyczne numerowanie,
 • ·         raportowanie z poziomu Autodesk Inventor,
 • ·         zarządzanie zmianą.

 

Zintegrowana wersja podstawowa Vault Basic - znajdująca się w pakietach CAD (np. Product Design Suite Ultimate) pozwala na promowanie stosowania takich rozwiązań. W przypadku potrzeby zastosowania większej funkcjonalności, firmy specjalizujące się w tym są w stanie zaproponować implementację wersji Workgroup lub Professional. Jeśli są Państwo zainteresowani pozyskaniem większej ilości informacji dotyczących systemu PDM – Autodesk Vault, prosimy o skorzystanie z zakładki kontakt. 

Autor: Michał Borowski

  

Zródła:

 

http://blogs.rand.com/manufacturing/

https://msdn.microsoft.com/sqlserver2014expressresources

https://knowledge.autodesk.com/support/vault-products/troubleshooting#?sort=score

https://knowledge.autodesk.com/support/vault-products/learn-explore#?sort=score

ZHAO Gong-min, Analyses on web-based product data management

Elmasri R.,Navathe S.: Wprowadzenie do systemów baz danych, Helion 2005. s.34.

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.120.3572&rep=rep1&type=pdf. s. 60.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

Telefon kontaktowy CADSOFT+48 22 862 30 50

Mail fimrowy Cadsoftcadsoft@cadsoft.pl