Aktualności

AKTUALNOŚCI

Promocje
Artykuły
Techniczne
Wydawnictwa
Wydarzenia
Inne

Woodwork for Inventor: narzędzia CAM.

/ 15-06-2015

Woodwork for Inventor posiada opcję wbudowanego modułu CAM. Użytkownik po stworzeniu wyrobu lub jego części w  środowisku Autodesk Inventor + Woodwork for Inventor może użyć posiadanej geometrii do opracowania program na obrabiarkę przenosząc ją bezpośrednio do środowiska CAM. Oprogramowanie zostało zaprojektowane w celu zapewnienia szybkiej i niezawodnej możliwości generowania programów CNC i uniknięcia maksimum możliwych problemów temu towarzyszących.

Podczas ustalania bazowania, użytkownik ma możliwość wyboru w jaki sposób obrabiany element zostanie usytuowany. Może to być formatka brutto wycięta z płyty, oklejony element do powiercenie, itp. Wszystkie te opcje pozwalają pokryć potrzeby użytkownika przygotowującego produkcję na obrabiarce.

Ustalanie bazowania

Kolejnym narzędziem modułu CAM Woodwork for Inventor, który znacznie przyspiesza przygotowanie obróbki i generowanie programów jest automatyczny wybór geometrii do obróbki na podstawie geometrii elementu. Każdy typ obróbki posiada opcję takiego automatycznego wyboru odpowiedniej sobie geometrii.

Automatyczny wybór geometrii dla operacji wiercenia

W zależności od typu operacji, wybranej obrabiarki, dostępnych narzędzi, analizowana jest geometria elementu i tworzone są operacje obróbki. Sam mechanizm rozpoznawania geometrii opiera się na BREP (boundary representation) przez co jest niezależny od struktury I historii element. Dzięki temu nie ma znaczenia jaka metoda posłużyła do ich stworzenia w elemencie jako geometrii (tworzenie otworu, usunięcie materiału wyciągnięciem, itp). Dodatkowo pozwala to z łatwością używać i przetwarzać pliki z innych systemów CAD (STEP, IGES, ACIS, AutoCAD, Solid Works, CATIA, etc.). W tym celu należy przypisać materiał Woodwork for Inventor dla importowanego modelu i możliwe jest rozpoczęcie pracy w interfejsie CAM. Oszczędza to użytkownikowi wiele pracy związanej z ponownym przygotowywaniem tej samej geometrii i ustrzega przed ewentualnymi pomyłkami.

Przy tworzeniu operacji frezowania konturu i kieszeni, grubość przypisanych obrzeży jest automatycznie uwzględniana. Dodatkowo użytkownik ma możliwość wykorzystania utworzonych uprzednio w części szkiców do określenia ścieżki frezowania konturu. Wskazaną ścieżką narzędzia może być nie tylko linia prosta, czy łuk, ale również splajn.

Utworzone operacje obróbcze są wyświetlane w oknie przeglądarki gdzie użytkownik ma możliwość powrócenia do ich ustawień i edycji. Po podświetleniu operacje są również widoczne w obszarze roboczym w postaci podglądu.

Przeglądarka z widocznymi operacjami i ich podgląd w obszarze roboczym

 

Przygotowana technologia i kod NC są uzależnione od wybranej obrabiarki. W skutek wyboru użytkownika rozszerzenie wygenerowanego pliku może się różnić. Może to być m.in. plik MPR, FMC, DXF.

Utworzony plik otwarty w środowisku programo WoodWOP 6.1

Dla zapewnienia wygody użytkownika program oferuje rozpoznanie statusu technologii CNC elementów w środowisku zespołu. Pozwala to wybrać konkretny element i błyskawicznie przenieść go do środowiska Woodwork for Inventor CAM, gdzie można przygotować technologię produkcji. Generowanie kodu dla zespołu pozwala również stworzyć pakiet plików dla wszystkich elementów z przygotowaną wcześniej technologią.

W obecnej chwili Woodwork for Inventor posiada następujące postprocesory:

  • Alphacam® (DXF®)
  • WoodWop®
  • IMAwop®

Reprezentacja status technologii elementów w środowisku zespołu