Aktualności

AKTUALNOŚCI

Promocje
Artykuły
Techniczne
Wydawnictwa
Wydarzenia
Inne

CADprofi 12 - projektuj szybciej i wydajniej.

/ 08-12-2015

 

 

 

CADprofi

Program wspomagający projektowanie

architektury, mechaniki oraz

instalacji sanitarnych i elektrycznych.

 

 


Świąteczna promocja!


Kup teraz - w Świątecznej promocji taniej o 10%:

 •  CADprofi Suite
 •  CADprofi Mechanical (Mechanika, konstrukcje stalowe)
 •  CADprofi Architectural (Architektura, plany bhp, ppoż.)
 •  CADprofi HVAC & Piping (Inst. rurowe i wentylacyjne)
 •  CADprofi Electrical (Instalacje elektryczne)


Promocja ważna do 23.12.2015.

SKONTAKTUJ SIE Z NAMI:

+48 22 862 30 50            cadsoft@cadsoft.pl

 

  Cadprofi Świątezna Promocja.
     

 

CADprofi 12

Zestawienie najważniejszych zmian w programie wprowadzonych po opublikowaniu CADprofi 11.01

     

CADprofi HVAC & Piping – zmiany w systemie rysowania rurociągów ogólnych

W programie CADprofi możliwe jest rysowanie przewodów rurowych w widokach schematycznych, ogólnych oraz szczegółowych.
W poleceniu Przewody - widoki ogólne wprowadzono możliwość rysowania uproszczonych widoków instalacji kanalizacyjnych, a także instalacji rurowych z miedzi i tworzyw sztucznych. Polecenie pozwala także na rysowanie instalacji stalowych i elastycznych.

Rodzaje widoku.

Uwaga:
Dla instalacji spawanych lub instalacji zgrzewanych doczołowo widoki ogólne mogą być stosowane jako widoki szczegółowe.

  Przewody - widoki ogólne.

CADprofi HVAC & Piping – polecenie Przewody – widoki szczegółowe

Polecenie zawiera dokładne widoki przewodów rurowych gwintowanych, zaprasowywanych, miedzianych i z tworzyw sztucznych. W aktualnej wersji zmieniono układ danych według wielkości przewodów, dzięki czemu znacznie łatwiej można projektować instalację o określonej średnicy, a także można automatycznie łączyć przewody za pomocą kolanek i trójników.
Do programu dodano także system rur i złączek zaprasowywanych dla rur stalowych pozwalający na wygodne rysowanie ciągów z automatycznym wstawianiem odpowiednich kolanek o średnicy od 12 do 108 mm. Dodatkowo wprowadzono możliwość łączenia tego systemu rur z innymi rodzajami instalacji (za pomocą złączek gwintowanych lub kołnierzowych).

Widok szczegółowy

  Przewody - widoki szczegółowe.

CADprofi HVAC & Piping – nowe polecenie Kanalizacja

Do programu wprowadzono System rur kanalizacyjnych pozwalający na wygodne rysowanie instalacji kanalizacji wewnętrznej i zewnętrznej z automatycznym wstawianiem odpowiednich złączek o średnicy od DN32 do DN500.
System rur kanalizacyjnych można rysować w widokach szczegółowych oraz w różnych stylach schematycznych.

Style schematyczne

  Nowe polecenie kanalizacja.

CADprofi Electrical – rozszerzenie biblioteki symboli i aparatury modułowej

Do programu wprowadzono dodatkowe symbole oraz elementy aparatury modułowej, w tym:
 •  Liczniki 1-fazowe i 3-fazowe.
 •  Tablice licznikowe i zegarowe.
 •  Szyny DIN TH35.
 •  Szyny prądowe.
 •  Listwy zaciskowe.
 •  Telekomunikacyjne złącze równoległe.
  Rozszerzenie biblioteki symboli i aparatury modułowej.

CADprofi Electrical – parametryczne symbole zacisków

W nowej wersji programu symbole zacisków są sparametryzowane, dzięki czemu możliwe jest np. wstawienie listwy zaciskowej z dowolną ilością zacisków i z dowolnym rozstawem między nimi.

Parametryczne symbole zacisków

  Parametryczne symbole zacisków

CADprofi Electrical – rozdzielnice i złącza kablowe ENERGA

Do programu wprowadzono rozdzielnice w standardzie ENERGA (zarówno widoki rozdzielnic jak i schematy elektryczne). Wśród elementów można znaleźć m.in.:
 •  złącza kablowe,
 •  złącza kablowo-pomiarowe,
 •  złącza napowietrzne z pomiarem,
 •  szafy kablowe,
 •  szafy pomiarowe,
 •  szafy kablowe z układem pomiarowym półpośrednim,
 •  szafy oświetlenia ulicznego,
 •  złącza kablowe z układem pomiarowym półpośrednim,
 •  złącza kablowe oświetlenia ulicznego,
 •  kablowe rozdzielnice szafowe naziemne,
 •  kablowe rozdzielnice szafowe naziemne zintegrowane.
  Rozdzielnice i złącza kablowe ENERGA

Edycja połączeń przewodów schematycznych

Do programu dodano możliwość łatwego edytowania skrzyżowań przewodów. Odpowiednie symbole skrzyżowań „bez połączenia” i „z połączeniem” znajdują się w bibliotekach programu w kategorii Edycja połączeń. W przypadku wyboru opcji wstawiania W wiele przewodów można błyskawicznie dokonać edycji wielu przecinających się linii.

Edycja połączeń przewodów.

  Edycja połączeń przewodów schematycznych.

Rysowanie ciągów instalacji z odsunięciem

Do tej pory rysowanie ciągów instalacji w widokach szczegółowych było możliwe tylko wzdłuż osi. Obecnie program pozwala określić krawędź odniesienia (oś, lewa, prawa) oraz odsunięcie rysowanego ciągu od faktycznie wskazywanych punktów. Ułatwia to projektowanie np. wzdłuż ścian lub innych instalacji.

Rysowanie ciągów instalacji z odsunięciem.

  Rysowanie ciągów instalacji z odsunięciem.

Rysowanie ciągów instalacji wzdłuż ’’infolinii’’

Nowa wersja programu pozwala na błyskawiczne rysowanie ciągów instalacji wzdłuż wskazanej ‘infolinii’ (polilinii lub kilku połączonych linii). Opcja ta jest bardzo przydatna, np. w przypadku tworzenia szczegółowych projektów technicznych na podstawie projektów wstępnych rysowanych „jednokreskowo”. Rysowanie wzdłuż ‘infolinii’ jest dostępne w różnych bibliotekach produktów, a także dla widoków ogólnych i szczegółowych instalacji rurowych, wentylacyjnych i tras kablowych.

Rysowanie ciągów instalacji wzdłuż infolinii.

  Rysowanie ciągów instalacji wzdłuż infolinii.

Rysowanie ciągów instalacji z automatycznym przyłączeniem do wskazanego obiektu.

Obecnie rozpoczynając rysowanie nowego ciągu instalacji można wskazać obiekt istniejący w rysunku. Jeśli obiekt ten „pasuje” do nowo tworzonego ciągu, to program automatycznie przyłączy ciąg do wskazanego obiektu i pozwoli kontynuować rysowanie instalacji pod odpowiednim kątem.

Rysowanie ciągów instalacji z automatycznym przyłączeniem.

  Rysowanie ciągów instalacji z automatycznym przyłączeniem.

Połączenia elementów instalacji z bibliotek producentów i katalogów CADprofi

We wcześniejszych wersjach programu możliwe było automatyczne łączenie uproszczonych widoków przewodów rurowych, kanałów wentylacyjnych lub korytek kablowych. Nowa wersja programu pozwala także na łatwe łączenie szczegółowych elementów z bibliotek producentów lub katalogów CADprofi.
Połączenia można realizować na kilka sposobów:
 • Podczas wstawiania wybranej złączki do rysunku. W tym przypadku po dołączeniu złączki do wybranego elementu (P1) istnieje możliwość wskazania kolejnego elementu (P2). Jeśli wskazane elementy są ze sobą „zgodne” program je połączy.
 • Za pomocą polecenia „Połączenia elementów ogólnych”. W tym przypadku program automatycznie dobierze odpowiednie kolanko i połączy wskazane elementy.
 • Za pomocą polecenia „Połączenia elementów szczegółowych”. Po wskazaniu pierwszego elementu program wyświetla okno dialogowe zawierające pasujące złączki. Po wyborze żądanej złączki należy wskazać element, z którym ma być wykonane połączenie.
  Połączenia elementów instalacji z bibliotek producentów i katalogów CADprofi

Obliczenia hydrauliczne i automatyczne rysowanie rozwinięć w KaMo//Delta

Błyskawiczny wybór odbiorników (stacji mieszkaniowych) w oknie dialogowym, w którym można określić do 16 pionów i 11 kondygnacji.
 • Określanie mocy c.o. oraz wydajności c.w.u. dla odbiorników.
 • Określenie sposobu obliczeń i ogólnych parametrów instalacji.
 • Możliwość wyboru rodzaju rur dla pionów i przewodów zasilających.
 • Pełne obliczenia hydrauliczne z określeniem spadków ciśnień, przepływów i średnic przewodów.
 • Obliczenie mocy źródła ciepła i mocy szczytowej na potrzeby c.w.u. Dobór wielkości buforów.
 • Dobór pompy obiegowej i ładującej bufory.
 • Dobór ewentualnego zaworu mieszającego.
 • Automatyczne rysowanie rozwinięć.
 • Zestawienia ilości rur.

Obliczenia hydrauliczne i automtyczne rysowanie rozwinięć w KaMo/Delta

  Obliczenia hydrauliczne i automtyczne rysowanie rozwinięć w KaMo/Delta

CADprofi Architecttural – nowe polecenie Dachy

Polecenie Dachy umożliwia wstawianie rzutów dachów o  najczęściej stosowanych kształtach. Dla każdego dachu obliczana jest powierzchnia połaci, a także nachylenie dachu lub jego wysokość.   CADprofi Architectural - nowe polecenia Dachy

CADprofi Mechanical – dodatkowe normy PN ,, EN,, DIN,, ISO i GOST

Do bibliotek programu wprowadzono kolejne znormalizowane elementy, w tym:
 • Śruby dociskowe bez łba z płaskim końcem
 • Śruby bez łba z gwintem na całej długości, z rowkiem i końcem wgłębionym
 • Nity z łbem kulistym
 • Nakiełki typ A, B, C, R, D
 • Pierścienie typu O
 • Pierścienie uszczelniające typ A, AS
 • Pierścienie osadcze typ A, B
 • Tuleje kołnierzowe i walcowe
 • Nakrętki łożyskowe
 • Nakrętki okrągłe rowkowe
 • Zakończenia części z zewnętrznym gwintem metrycznym
  Cadprofi Mechanical - dodatkowe normy

CADprofi Mechanical – rozszerzona zawartość polecenia Otwory

Do polecenia dodano:
 • Wstawianie otworów w narożnikach.
 • Płyty z otworami.
 • Płyty z otworami w narożnikach.
 • Otwory na okręgu.
 • Otwory w piaście z rowkiem pod wpust
  Rozszerzona zawrtośćpolecenia Otwory

CADprofi Mechanical – dynamiczne wydłużanie profili stalowych

W nowej wersji programu możliwa jest dynamiczna edycja profili stalowych za pomocą polecenia Edycja symboli.
Po uruchomieniu polecenia i wybraniu profilu stalowego (punkt P1) możliwa jest dynamiczna zmiana położenia i długości profili stalowych (do punktu P2).
W wybranych programach CAD możliwe jest wizualne śledzenie aktualnego położenia obiektu (tj. „wizualizacja” edycji).

Dynamiczne wydłużanie profili stalowych.

  Dynamiczne wydłużanie profili stalowych.

Rozszerzona zawartość polecenia Narzędzia rysunkowe

Polecenie Narzędzia rysunkowe zostało rozszerzone o możliwość wstawienia do rysunku linii konstrukcyjnych (prostych i półprostych).
Dodatkowo wprowadzono możliwość szybkiego wstawienia do rysunku kwadratów i prostokątów z wygodnym określaniem wymiarów oraz punktu wstawienia.
  Rozszerzona zawartość polecenia Narzędzia rysunkowe

Zarządzanie bibliotekami produktów

Do programu CADprofi dodawane są kolejne biblioteki produktów przygotowane wspólnie z producentami różnych urządzeń z różnych branż.
W nowej wersji użytkownik może ukrywać biblioteki, których nie wykorzystuje w codziennej pracy. Dzięki temu okno wyboru bibliotek jest bardziej przejrzyste i dostosowane do potrzeb projektanta.
Wszystkie biblioteki mogą być pokazane po zaznaczeniu opcji Wyświetl ukryte biblioteki. W oknie dialogowym sygnalizowane są biblioteki, dla których dostępne są aktualizacje, a także biblioteki, które w całości można pobrać z serwera CADprofi (np. dodatkowe biblioteki opublikowane po instalacji programu).
Ukryte biblioteki nie są uwzględniane przy aktualizacjach on-line, dzięki czemu zmniejszona zostaje objętość danych niezbędnych do aktualizacji programu.
  Zarządzanie bibliotekami produktów.