Aktualności

AKTUALNOŚCI

Promocje
Artykuły
Techniczne
Wydawnictwa
Wydarzenia
Inne

Zbiór ćwiczeń. Autodesk Inventor 2016. Kurs Professional

/ 10-12-2015

 

 Zbiór Ćwiczeń - Autodesk Inventor 2016 Kurs Professional.  

Zbiór ćwiczeń. Autodesk Inventor 2016. Kurs Professional.

Podręcznik „Zbiór ćwiczeń. Autodesk® Inventor® 2016. Kurs Professional” przeznaczony jest dla tych użytkowników programu Inventor, którzy chcą zapoznać się ze specjalizowanymi modułami zawartymi w programie Autodesk® Inventor® Professional 2016, przeznaczonymi do projektowania:

 • przebiegów instalacji rurowych,
 • tras wiązek przewodów i kabli elektrycznych,
 • prowadzenia symulacji dynamicznych, analiz naprężeń, analiz konstrukcji z kształtowników oraz do
 • projektowania form wtryskowych.

W książce położono szczególny nacisk na praktyczne zapoznanie się z narzędziami specyficznymi dla danego modułu specjalistycznego. Użytkownik programu będzie poznawał interesujący go temat wykonując ćwiczenia, które przygotowane do samodzielnej pracy z podręcznikiem.

Tytuł: Zbiór ćwiczeń. Autodesk Inventor 2016. Kurs zaawansowany
Autor: Fabian Stasiak
Data publikacji: 3.12.2015

ISBN: 978-83-939196-7-3
Format: 19,5 x 27 cm
Liczba stron: 382
Miękka oprawa. Druk czarno-biały i kolorowy
Cena brutto:  99 zł

 

W książce położono szczególny nacisk na praktyczne zapoznanie się z narzędziami specyficznymi dla danego modułu specjalistycznego. Użytkownik programu będzie poznawał interesujący go temat wykonując ćwiczenia, które przygotowane do samodzielnej pracy z podręcznikiem. Cały materiał został podzielony na sześć rozdziałów tematycznych:

 • Projektowanie przebiegów instalacji rurowych
  Rozdział 1 prezentuje właściwą organizację pracy z projektami instalacji rurowych oraz działanie narzędzi zawartych w module do projektowania przebiegów rurowych. W tym rozdziale poświęcono dużo uwagi na pokazanie techniki prowadzenia tras rurowych na różnych obiektach oraz dostosowanie modułu „rurowego” do własnych potrzeb.
 • Projektowanie przebiegów wiązek przewodów i kabli
  Rozdział 2 prezentuje istotne narzędzia modułu do projektowania przebiegów wiązek przewodów i kabli. Zwrócono tutaj szczególna uwagę na pokazanie, w jaki sposób można układać przewody i kable elektryczne w modelu 3D urządzenia, na podstawie schematu połączeń dostarczonego przez oprogramowanie do projektowania elektrycznego oraz jak tworzyć rysunek rozwinięty wiązki elektrycznej. Dodatkowo, zaprezentowano sposób przygotowania komponentów elektrycznych do pracy w środowisku projektowania przebiegów wiązek przewodów i kabli oraz wykorzystanie bibliotek programu AutoCAD Electrical.
 • Symulacja dynamiczna
  W rozdziale 3 pokazano w jaki sposób należy przygotować model zespołu do przeprowadzenia symulacji dynamicznego działania mechanizmu. W tym rozdziale wyjaśniono jak działają połączenia ruchu, jak wprowadzać wymuszenia ruchu i odczytywać wyniki symulacji. Jednym z ważnych elementów, jaki pokazano tutaj, jest współpraca modułu do symulacji dynamicznej z modułem do analizy naprężeń.
 
 • Analiza naprężeń
  W rozdziale 4 pokazano w jaki sposób należy przygotować model części lub model zespołu do przeprowadzenia analiz wytrzymałościowych z wykorzystanie metody elementów skończonych, w zakresie statyki liniowej. Pokazano tutaj także, w jaki sposób działa mechanizm optymalizacji zastosowany w module do analizy naprężeń.
 • Analiza ram
  Rozdział 5 prezentuje działanie modułu do obliczeń z użyciem metody elementów skończonych, konstrukcji wykonanych z kształtowników pochodzących z biblioteki Content Center. W tym rozdziale pokazano w jaki sposób należy przygotować model do wykonania obliczeń, jak go zmodyfikować i ponownie przeliczyć.
 • Projektowanie form wtryskowych
  W rozdziale 6 przedstawiono, w serii kilku następujących po sobie ćwiczeń, praktycznie pełny proces przygotowania prostej formy wtryskowej, od wstawienia wypraski i wykonania podstawowych analiz wtrysku tworzywa poprzez modelowanie gniazd formujących, modelowanie układu wtryskowego i układu chłodzenia, konstrukcję korpusu formy i zautomatyzowane tworzenie rysunków.

 

Podręcznik „Zbiór ćwiczeń. Autodesk Inventor 2016. Kurs Professional” to obecnie jedyna na polskim rynku książka prezentująca wszystkie moduły specjalistyczne zawarte w wersji Professional oprogramowania Autodesk Inventor 2016.
Ten podręcznik uzupełnia serię trzech ksiażek dla najnowej wersji programu Autodesk Inventor 2016, pozostałe publikacje to:

 

Masz pytanie? Chcesz zamówić?

Skontaktuj się z nami:

 • Tel: +48 22 862 30 50