Autodesk Entertainment CreationSuite 2016 / Autodesk 3ds Max

Autodesk® 3ds Max® Design 2018

Dopasowane w wysokim stopniu do potrzeb danego klienta, skalowalne rozwiązania w zakresie animacji, modelowania i renderowania 3D na potrzeby tworzenia gier, przemysłu filmowego, telewizji i wizualizacji projektów.
Oprogramowanie Autodesk® 3ds Max® i Autodesk® 3ds Max® Design umożliwia wydajne oraz zintegrowane modelowanie, animację, renderowanie i compositing 3D, dzięki czemu twórcy i projektanci mogą szybciej przygotować materiał do produkcji. Obie wersje korzystają z tej samej technologii i funkcji, ale oferują inne możliwości i wyspecjalizowane zestawy narzędzi dla projektantów gier, twórców efektów wizualnych i grafików, a inne dla architektów, projektantów, inżynierów i specjalistów ds. wizualizacji.

Ludzie

Nowe rozwiązanie umożliwia generowanie postaci ludzkich, zarówno poruszających się jak i oczekujących w miejscu. Użytkownicy mogą wprowadzać trajektorie ruchu oraz określać wiele innych cech związanych z ruchem. W programie jest również biblioteka zdefiniowanych zachowań animacji jak i same postacie. Dzięki wielu dostępnym opcjom proces zaludniania sceny jest prosty i powoduje znaczne wzbogacenie prezentacji architektonicznych.

 

Dopasowanie perspektywy

Widok kamery w scenie można ustawiać w oparciu o zdjęcie perspektywiczne tła. Usprawnia to pracę, użytkownik może w ten sposób w inny, ciekawszy i w pełni trójwymiarowy sposób rozbudować projekt. ia z jednego pliku

     

Lepsza wydajność rzutni

W programie zastosowano nowe rozwiązania zarządzające wyświetlaniem dużych i złożonych scen. Dzięki nowej technice adaptacyjnej degradacji ulepszono m.in. zarządzanie pamięcią tekstur

 

Wsparcie dla map wektorowych

Dodatkowe funkcje umożliwiają: wykorzystywanie obrazów wektorowych jako tekstur oraz renderowanie ich z różną rozdzielczością, obsługę formatu PDF wraz z animowanymi przejściami, obsługę kreskowań z plików programu AutoCAD, obsługę plików z programu Adobe Illustrator oraz SVG i SVGZ

     

Rendering w rzutni w oparciu o technologie DirectX11

Dodano obsługę shaderów Microsoft® Direct®, tworzenie i edycja obrazów i zasobów o wysokiej jakości odbywa się teraz w krótszym czasie. Dodano również nowe API z obsługą HLSL (High Level Shading Lang

 

Ponadto program oferuje również usprawnienia:

 • pracę na platformie systemowej Windows 8
 • przesuwanie i zoomowanie 2D
 • automatyczna gamma
 • rozszerzenie funkcji State Sets
 • ulepszenie współpracy z Adobe After Effects

Rozszerzony system przepływu cząsteczek

Wzbogacony o parę nowych rozwiązań: - zaawansowany system manipulacji danymi, fizycznie poprawne symulacje odbywają się w krótszym czasie, nowy moduł mParticles, dla systemu MassFX oraz nowy system buforowania danych. Ponadto dodano pakiet funkcji opracowany przez Orbaz Technologies wspomagająych symulacje.

   
   
     

Modelowanie 3D

3ds Max jest znany ze względu na obszerny zestaw narzędzi do modelowania, umożliwiający bardzo szybką pracę. Program daje możliwość modelowania parametrycznych oraz organicznych form dzięki narzędziom do modyfikacji poligonów, splajnów oraz obiektów NURBS. Ten silny zbiór uzupełnia ponad 100 dodatkowych narzędzi modelowania 3D do luźnego rzeźbienia, teksturowania oraz zaawansowanego modelowania poligonalnego zawartych w zestawie Graphite. Kontroluj ilość facjatek lub punktów w swoim obiekcie dzięki technologii ProOptimizer. Pokonaj trudność pracy na skomplikowanych obiektach dzięki zredukowaniu siatki nawet do 75% bez utraty jakości i szczegółowości modelu.

 

Rendering

Osiągnij oszałamiającą jakość obrazu w krótszym czasie. Twórz wierne pre-wizualizacje, animacje i materiały marketingowe w krótszym czasie dzięki nowemu wydajnemu silnikowi renderującemu Quicksilver. Z łatwością ustaw zaawansowane fotorealistyczne oświetlenie oraz cieniowanie z silnikiem renderującym mental ray®. Wykorzystaj moc wielu procesorów aby ukończyć rendering szybciej dzięki opcji „batch rendering" w mental ray®. Połącz i modyfikuj otrzymane animacje i obrazy w 3ds Max® Composite.

     

Cieniowanie i teksturowanie

3ds Max zapewnia dostęp do niezliczonej ilości opcji malowania tekstur, mapowania oraz pracy na warstwach. Wykorzystuj zaawansowane opcje mapowania, takie jak: planowanie rozłożenia tekstury na powierzchni, lustrzane odbicie, zamglenie, rozciąganie, rozluźnianie, usuwanie zakłóceń, zachowanie lub exportowanie parametrów UV. Projektuj i edytuj zarówno proste jak i skomplikowane hierarchie cieniowania dzięki prostemu interfejsowi nowego edytora materiałów. Wykorzystaj istniejące biblioteki tekstur, obrazów i map proceduralnych. Zapisz materiał każdego obiektu oraz oświetlenie jako nową mapę dzięki funkcjonalności Render to Texture.

 

Koordynacja pracy

Importuj dane z różnorodnych źródeł oraz swobodnie transferuj dane z 3ds Max oraz 3ds Max Design do innych aplikacji, użytkowników czy lokalizacji. Wykorzystaj technologię Autodesk® FBX® do wymiany informacji z innymi znanymi aplikacjami 3D, włączając Autodesk® Maya®, Autodesk® Mudbox™ i Autodesk® Revit® Architecture. Czerp korzyści z tworzenia stałych połączeń pomiędzy plikami aplikacji umożliwiających eksport do formatu FBX. Zmieniaj projekt bez obaw i automatycznie aktualizuj zmiany w połączonych plikach. Importuj bryły bezpośrednio do 3ds Max i 3ds Max Design z Autodesk® Inventor®. Gromadź dane z ponad 30 obsługiwanych formatów: 3ds, AI, DEM, XML, DDF, DWG, DXF, FBX, DAE, IGES, IPT, IAM, OBJ, STL, VRML, FLT, SAT oraz SKP.

     

Animacja

Kreuj wierne odwzorowania postaci oraz wysokiej jakości animacje. Wykorzystaj funkcjonalność CAT (Character Animation Toolkit), Biped oraz Animację tłumu do tworzenia animacji proceduralnych. Użyj modyfikatora Skin oraz CAT Muscle w celu osiągnięcia precyzyjnej oraz płynnej kontroli efektu deformacji szkieletu podczas ruchu kości. Wiąż zaawansowane złożenia mechaniczne oraz postacie o niestandardowym szkielecie dzięki 3ds Max bones lub IK (inverse kinematics).

 

Współpraca

Zbieraj i udostępniaj dane w skomplikowanych scenach, umożliwiając współpracę w grupie użytkowników.
Wykorzystaj możliwość chwilowego odłączenia Kontenerów w oknie wyświetlania aby zmniejszyć zużycie pamięci i poprawić wydajność sceny podczas modyfikowania zależności pomiędzy nimi. Odłączaj i podłączaj kontenery w zależności od potrzeb.
Korzystaj z Kontenerów w celu nadpisywania właściwości obiektów w organizacji sceny bez wpływu na organizacje warstw. Kontenery innych użytkowników można teraz zebrać w jednej scenie oraz bezpośrednio modyfikować ich zawartość bez obaw, że dojdzie do jednoczesnej edycji tego samego elementu przez kilku pracowników.

 

     

Dynamika, efekty i symulacje

Twórz dynamikę i efekty przy pomocy wysokiej jakości zestawu narzędzi. Wykorzystaj wbudowany silnik symulacji odzieży i zmień niemalże każdy obiekt w ubranie lub stwórz ubranie od podstaw i wyanimuj powstałe obiekty. Twórz i precyzyjnie kontroluj styl i animację efektów takich jak włosy, futro czy trawa. Projektuj wyrafinowane efekty cząsteczkowe, takie jak woda, ogień, sprej i śnieg oraz kontroluj je przy pomocy wyrażeń, skryptów lub bezpośrednich manipulatorów.

 

Modyfikacja interfejsu uzytkownika

Maksymalnie wykorzystaj przestrzeń roboczą dzięki dostosowywanym paletom narzędzi. Utwórz i zachowaj swój własny spersonalizowany interfejs, który zawiera najczęściej używane narzędzia, skrypty.

     

Slate Material Editor

Nowy edytor materiałów zapewnia łatwość wizualizowania i edycji zależności pomiędzy poszczególnymi komponentami materiałów. Ma to znaczący wpływ na wydajność pracy artystów i projektantów podczas komponowania zaawansowanych zestawów i połączeń materiałów. Intuicyjny, schematyczny interfejs jest w stanie obsłużyć rozległy zbiór materiałów, wymagany przy dzisiejszych produkcjach i wizualizacjach.

 

Ulepszenia importu z Autodesk Inventor

Wykorzystaj nowy system Inteligentnych Danych do prototypowania w Autodesk® Inventor® 3D. Już nie musisz instalować Autodesk Inwentor na tym samym komputerze co 3ds Max. Elementy bryłowe mogą być teraz importowane jako obiekty „bodies". Importowane pliki przenoszą teraz dokładniejsze informacje o materiałach, powierzchniach i złożeniach.

     

Edycja lokalna kontenerów

Ulepszona funkcja współpracy z wykorzystaniem kontenerów zapewnia teraz możliwość jednoczesnej edycji zawartości kontenerów jak i ustawień projektu je zawierającego. Pracując równocześnie przy jednym projekcie pozwala szybciej osiągnąć cel i dotrzymać terminów. Pracownicy mają możliwość jednoczesnego dokonywania zmian różnych elementów tego samego kontenera. Program zapewnia ochronę przed jednoczesną edycją tego samego elementu.

 

Importowanie/eksportowanie brył

Nowe rozwiązanie zapewnia bezpieczne przenoszenie brył pomiędzy aplikacjami Autodesk 3ds Max, 3ds Max Design oraz innymi aplikacjami do modelowania 3D obsługującymi format pliku SAT (Autodesk® Revit® Architecture, Rhino, SolidWorks® oraz form•Z®) Zaimportowane bryły przekształcane są w obiekty „bodies", dzięki czemu zachowują swoje oryginalne matematyczne przedstawienie powierzchni.

     

Ulepszenia w modelowaniu i teksturowaniu

Zestawy narzędzi Graphite modeling oraz Viewport Canvas zostały wyposażone w nowe funkcje, przyspieszające pracę:

 • Rozszerzony zestaw narzędzi do malowania 3D i edycji tekstur w oknie widokowym.
 • Malowanie obiektami
 • Nowy interfejs pędzli do edycji współrzędnych UVW
 

Importowanie plików Google SketchUp

Nowy importer zapewnia efektywniejsze importowanie plików SKP utworzonych w wersji Google® SketchUp™ 6 oraz 7. Zaimportowane pliki zachowują informacje takie, jak: warstwy, grupy, komponenty, materiały, kamery oraz system światła słonecznego. Masz teraz możliwość importowania plików bezpośrednio z Google 3D Warehouse.

     
     

Wyświetlanie materiałów w oknie widokowym

Rozwijaj swoje sceny w wysokiej jakości oraz wierności widokach bez potrzeby ciągłego renderowania. 3ds Max oraz 3ds Max Design posiada teraz zdolność do wyświetlania większości tekstur i materiałów w oknie widokowym. Masz teraz możliwość podejmowania interaktywnych decyzji co do zawartości sceny w środowisku wierniej oddającym wyrenderowany obraz, co znacznie zmniejsza czas pracy oraz ilość do wykonamnych błędów.

 

Biblioteka materiałów Autodesk

Bez problemu wymieniaj materiały pomiędzy takimi aplikacjami Autodesk, jak: AutoCAD®, Autodesk® Inventor® oraz Autodesk® Revit® Architecture, Autodesk® Revit® MEP I Autodesk® Revit® Structure. Materiały zachowują swoje właściwości pomimo transferu do innego programu. Wymienione aplikacje cechuje jednorodny tryb pracy z materiałami, co zapewnia łatwość współpracy oraz możliwość dostępu do wspólnej biblioteki zawierającej do 1200 typów materiałów.

     

Autodesk 3ds Max Composite

Kompozytor oparty na technologii Autodesk® Toxik®. Autodesk 3ds Max Composite zawiera narzędzia do kluczowania, korekcji barw, śledzenia, mapowania kamery, malowania rastrowego oraz wektorowego, zjawiska rozmycia, głębi obrazu oraz narzędzia wspomagające produkcje stereoskopowe.

 

Zapisywanie do poprzedniej wersji

Autodesk 3ds Max 2011 oraz Autodesk 3ds Max Design 2011 posiada teraz możliwość zapisu sceny do formatu kompatybilnego z wersją 2010. Pozwala to na wykorzystywanie najnowszych funkcji wersji 2011 bez obaw, że biuro lub klienci nie uaktualnili jeszcze swoich wersji.

     

Połączenie plików Autodesk FBX z Autodesk Revit Architecture

Połączenie to pomaga ograniczyć ciągłe powtarzanie pracy podczas przygotowywania renderingów przy zmianach w projekcie Revit. Połączenie FBX z projektem Revit pozwala także zarządzać materiałami i decydować czy mają one zostać zaimportowane z pliku FBX.

 

Uaktualniony OpenEXR Plug-in

Nowy plug-in wspiera nieograniczoną ilość warstw w jednym pliku ERX i automatycznie zachowuje elementy renderingu oraz kanały G-Buffer jako warstwy ERX. Polepsza to kompatybilność z 3ds Max Composite oraz innymi aplikacjami tego typu.

     

Interfejs dynamicznego wprowadzania danych

Narzędzia do modelowania poligonów wyposażone zostały w menu kontekstowe umożliwiające dokonywanie zmian właściwości, wpisywania wartości w oknie widokowym oraz obserwowania podglądu zmian.

 

Silnik renderujący Quicksilver

Twórz wierne pre-wizualizacje, animacje i materiały marketingowe w krótszym czasie. Nowy silnik renderujący pomaga w tworzeniu wysokiej jakości obrazów przy dużej prędkości rendering. Quicksilver wykorzystuje zarówno moc procesora jak i karty graficznej wykorzystując efekty takie, jak: głębię obrazu, rozmycie podczas ruchu, dynamiczne odbicia, obiekty fotometryczne, efekt ambient occlusion oraz światło pośrednie, mapy cieni oraz umożliwia renderowanie obrazów większych niż rozdzielczość ekranu.

     

W pełni zintegrowany Character Animation Toolkit (CAT)

W pełni zintegrowany z 3ds Max oraz 3ds Max Design CAT umożliwia animatorom osiągnięcie zamierzonego efektu w krótszym czasie. Opierając się na ustawieniach domyślnych mamy możliwość w szybki sposób utworzyć zadowalającą animację. Mamy także możliwość pełnej modyfikacji ustawień CAT w celu utworzenia zaawansowanych postaci.

 

Zwiększona efektywność mapowania UVW

Ulepszone tworzenie map UVW, metoda LSC (Least Squares Conformal), która minimalizuje zniekształcenia tekstur.

     

Akcelerator graficzny Nitrous

Większa wydajność i jakość obrazu, szybsza iteracja, dopuszczalne większe zbiory danych

 

Wsparcie mapy wektorów odkształceń

Można wyświetlać obiekty z programu Mudbox o wysokiej rozdzielczości na geometrii o niskiej szczegółowości.

     

Mapa proceduralna Substance

Biblioteka 80 map proceduralnych (substance), które mogą być eksportowane do gier i konwertowane do bitmap

 

Ulepszone rzeźbienie i teksturowanie

Nowe zestawy narzędzi do malowania i rzeźbienia. Możliwość zapisywania i ładowania ustawień pędzla co pozwala zdefiniować własne ustawienia

mRigids dynamika ciał sztywnych

Ujednolicony system przeprowadzania obliczeń, możliwość wykorzystywania wielowątkowych silników NVIDIA®, szybsze tworzenie symulacji o większym zakresie dynamicznym

 

Funkcjonalność w jednym kroku

Doskonała współpraca z aplikacjami: Autodesk® Softimage®, Autodesk® Motion Builder®, Autodesk® Mudbox®, w jednym prostym kroku następuje aktualizacja wyeksportowanych obiektów

     

Współpraca z oprogramowaniem Adobe® AfterEffects®

Nowy standard formatów danych 2D/3D umożliwia wymianę obustronną pomiędzy programami: kamer, świateł, obiektów pomocniczych, plików graficznych. trybów mieszania, przeźroczystości oraz efektów.

 

Renderer Iray®

Bardzo prosty w obsłudze renderer firmy Mental Images, który tworzy fotorealistyczne obrazy. Pozwala artystom nie myśleć o zaawansowanych ustawieniach a skupić się na wizji twórczej.

     

Udoskonalenie MassFX

Dedykowane do symulacji dynamicznych zostały wzbogacone o parę nowych rozwiązań jak np.: mCloth posiada funkcje rozrywania tkaniny.

 

Edytor kompozycji®

Końcowy rendering można zapisać w formacie PSD, wraz

z zachowaniem warstw, ich właściwości oraz trybów mieszania. Edytor umożliwia również przeprowadzenie podstawowych operacji compositing'u.

     

ActiveShader iray®

umożliwia aktualizacje zmian świateł, materiałów, obiektów geometrycznych oraz kamer w trybie ciągłej pracy i z podglądem non-stop

 

System przejść renderowania

Współpraca z programami: Autodesk Smoke®, Adobe After Effects, Adobe Photoshop. Konfigurowanie i wykonywanie wielu przebiegów renderowania z jednego pliku

     

Układy rzutni

w łatwy sposób można dostosowywać do swojej pracy. Ustawienia można zapisywać i wczytywać, jak i również przenosić na inne stanowiskaje zmian świateł, materiałów, obiektów geometrycznych oraz kamer w trybie ciągłej pracy i z podglądem non-stop

 

Track View

dostępne są funkcje usrprawniające animowanie obiektów z ich jeszcze precyzyjniejszym ustawianiem. Nie ma potrzeby stawiania klatek kluczowych aby móc wprowadzać zmiany w kształcie krzywej animacji

Kompleksowe rozwiązania

 • entuzjaści i profesjonaliści mają dostęp do portalu społecznościowego AREA - http://area.autodesk.com
 • użytkownicy mogą korzystać z przygotowanych materiałów szkoleniowych
 • na posiadaczy subskrypcji czeka duża ilość narzędzi do projektowania, 2D i 3D
 

Sklep Autodesk

udostępnia odpłatną bibliotekę postaci, którą można wykorzystać w mechanizmach BIPED i systemie CADrig

     
 Autodesk 3ds Max Autodesk 3ds Max Design
RENDERING, KOMPONOWANIE I WYŚWIETLANIE

 Symulacja i analiza oświetlenia
Symulacja i analiza oświetlenia słonecznego i sztucznego w trójwymiarowych projektach architektonicznych dzięki technologii analizy oświetlenia Exposure™.   +
WSPÓŁPRACA

Dodatek Civil Visualization
 Dodatek umożliwia dynamiczne podłączenie danych z AutoCAD® Civil 3D® oraz innych produktów tego typu (np.: Bentley® MXROAD®). Dodatek Civil Visualization dostępny jest dla klientów posiadających subskrypcję 3ds Max Design.   +
POSZERZANIE FUNKCJONALNOŚCI
3ds Max SDK
Autodesk 3ds Max SDK (Software Developer Kit)może zostać wykorzystany do rozszerzania funkcjonalności aplikacji w zakresie geometrii, kontrolerów animacji, efektów kamery oraz efektow atmosferycznych. +  
USTAWIENIA
Materiały oraz tryb pracy wspierający dział rozrywki
 Ciemny interfejs oraz samouczki nastawione na efekty wizualne i tworzenie gier. +  
Materiały oraz tryb pracy wspierający dział rozrywki
 Ciemny interfejs oraz samouczki nastawione na efekty wizualne i tworzenie gier. +  

32-bitowy system operacyjny:

 • Microsoft® Windows® 7 Professional, Microsoft® Windows Vista® Business (SP2 lub nowszy), lub Microsoft® Windows® XP Professional (SP2 lub higher)

Do standartowych animacji i renderingów (zazwyczaj nie więcej niż 1000 obiektów lub 100000 poligonów):

 • Intel® Pentium® 4 1.4 GHz lub odpowiednik AMD® z technologią SSE2 (1)
 • 2 GB RAM (4 GB zalecane)
 • 2 GB zarezerwowane dla pliku stronicowania (4 GB zalecane) (2)
 • 3 GB wolnej przestrzeni na dysku
 • Karta graficzna obsługująca technologię Direct3D® 10, Direct3D 9, lub OpenGL®(3)(pamięć: 256 MB lub więcej, zalecane 1 GB lub więcej)
 • mysz kompatybilna z systemami Microsoft®Windows® Internet Explorer® 7.0 lub nowszy, Mozilla® Firefox® 2.0 lub nowszanapęd DVD-ROM(4)
 • łącze internetowe do pobierania uaktualnień lub rozszerzeń Autodesk Subscription
 • Microsoft® Windows® 7 32-bit Enterprise, Ultimate, Business or Home Premium edition; Microsoft® Windows Vista® 32-bit (SP2 or later)  Enterprise, Ultimate, Business, or Home Premium edition; or Microsoft® Windows®  XP (SP2 or later) Professional or Home edition*
 • Windows 7 or Vista processor: Intel® Pentium® 4 or AMD® Athlon dual-core processor, 3.0 GHz or higher with SSE2 technology
 • Windows XP: Intel Pentium 4 or AMD Athlon dual-core processor, 1.6 GHz or higher with SSE2 technology
 • 3 GB RAM
 • 5 GB free disk space
 • 1,280 x 1,024 video display with true color
 • Display adapter capable of 24-bit color for basic graphics, 256 MB DirectX® 9-capable graphics card with Shader Model 3 for advanced graphics
 • Microsoft Mouse-compliant pointing device
 • Windows® Internet Explorer® 7.0 or lateR
 • Download or installation from DVD
 • Internet connection for license registration
 

64-bitowy system operacyjny:

 • Microsoft Windows 7 Professional x64, Microsoft Windows Vista Business x64 (SP2 lub nowszy), lub Microsoft Windows XP Professional x64 (SP2 lub nowszy)

Do standartowych animacji i renderingów (zazwyczaj nie więcej niż 1000 obiektów lub 100000 poligonów):

 • Procesor Intel 64 lub AMD 64 z technologią SSE2(1)
 • 4 GB RAM (8 GB zalecane)
 • 4 GB zarezerwowane dla pliku stronicowania (8 GB zalecane) (2)
 • 3 GB wolnej przestrzeni na dysku
 • Karta graficzna obsługująca technologię Direct3D® 10, Direct3D 9, lub OpenGL®(3) (pamięć: 256 MB lub więcej, zalecane 1 GB)
 • mysz kompatybilna z systemami Microsoft®
 • Windows® Internet Explorer® 7.0 lub nowszy, Mozilla® Firefox® 2.0 lub nowszynapęd DVD-ROM(4)
 • łącze internetowe do pobierania uaktualnień lub rozszerzeń Autodesk Subscription

Do dużych scen i skomplikowanych zestawów (zazwyczaj więcej niż 1000 obiektów lub 100000 poligonów):

 • Procesor Intel 64 lub AMD 64 z technologią SSE2(1)
 • 8 GB RAM
 • 8 GB zarezerwowane dla pliku stronicowania(2)
 • 3 GB wolnej przestrzeni na dysku
 • Karta graficzna obsługująca technologię Direct3D® 10, Direct3D 9, lub OpenGL®(3) (pamięć: 1 GB lub więcej)
 • mysz kompatybilna z systemami Microsoft
 • ®Windows® Internet Explorer® 7.0 lub nowszy, Mozilla® Firefox® 2.0 lub nowszynapęd DVD-ROM(4)
 • łącze internetowe do pobierania uaktualnień lub rozszerzeń Autodesk Subscription

Wymagania dla funkcji 3ds Max Composite przy 32-bitowych oraz 64-bitowych systemach operacyjnych:

Funkcja 3ds Max Composite wymaga jednego z wymienionych systemów operacyjnych:

 • Microsoft Windows XP Professional (SP2 or higher)
 • Microsoft Windows XP Professional x64 (SP2 or higher)
 • Microsoft Windows 7 Professional x64

Wymagania dla dysku twardego:

 • Dysk twardy minimum 10 GB, zalecane 200 GB
 • HDD: IDE, SATA, SATA 2, SAS, SCSI
Jestem zainteresowany
     
Imię i nazwisko*
Stanowisko
Firma
Adres
Miasto
Kod pocztowy
Telefon*
E-mail*
Uwagi

Wpisz tekst z obrazka w to pole (wielkość liter ma znaczenie)

Zobacz inne produkty z tej kategorii