fbpx

Autodesk Advance Steel 2022 – już dostępny – co nowego?

Autodesk Advance Steel 2022 – już dostępny – co nowego?
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych, tj. CADSOFT Tomasz Grzyb z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Bema 60, NIP 5341548061, REGON 016199727 w celach marketingowych poprzez prowadzenie marketingu za pośrednictwem drogi elektronicznej...Więcej
Udowodnij, że nie jesteś botem wybierając gwiazdę

Jeśli chcesz poznać zalety pracy BIMowej w kontekście detalowania i wytwarzania konstrukcji stalowych zapraszam do zapoznania się z nowymi funkcjami jakie przynosi wersja 2022 Advance Steel.

Advance Steel to oprogramowanie dedykowane projektantom konstrukcji stalowych, które usprawnia proces projektowania, detalowania i generowania dokumentacji technicznej, ale ogromną jego zaletą jest także komunikacja z oprogramowaniem takim jak Revit, dzięki czemu w łatwy sposób możesz realizować założenia metodyki BIM i współpracować ze zleceniodawcami nie tracąc przy tym danych. Dwukierunkowe powiązanie z Revit znacznie podnosi jakość dokumentacji a eksport do formatu modułów NC usprawnia proces produkcji.

Narzędzia do modelowania

2. Lepsza kontrola pozycji otworów podczas modyfikowania stalowych belek i słupów.

Podczas rozciągania stalowej belki lub kolumny zawierającej otwory w Advance Steel, możesz chcieć kontrolować, jak rozmieszczenie tych otworów reaguje na modyfikację.

W Advance Steel 2022 możesz użyć nowego domyślnego ustawienia Zachowaj stałe położenie otworów względem dołączonych części podczas rozciągania belki, dostępnego w kategorii Belka w Narzędziach do zarządzania. Po wybraniu tego ustawienia jako domyślnego, otwory pozostają na miejscu niezależnie od sposobu rozciągania, przycinania, wydłużania lub wydłużania elementu stalowego zawierającego te otwory.

2. Nowe węzły Dynamo

W poprzednich wersjach użycie Dynamo ograniczało się do tworzenia prostych i zakrzywionych belek, a także płaskich płyt. Dodano dodatkowe węzły, aby rozszerzyć możliwości modelowania zarówno złożonych konstrukcji, jak i połączeń stalowych. Dostęp do dodatkowych węzłów można uzyskać w kategorii belek, co umożliwia tworzenie większej liczby typów belek, takich jak rozwinięte belki i belki z polilinii. To rozszerzenie zawiera również węzły wspierające tworzenie stalowych komponentów połączeniowych, dające możliwość umieszczania śrub kotwiących lub kołków ścinanych lub śrub w celu połączenia elementów stalowych ze sobą. W tym pakiecie znajdziesz również węzły danych, które umożliwiają odczytywanie i zapisywanie właściwości. Umożliwia to szybkie i łatwe uzyskanie informacji, takich jak przekroje belek, linia systemowa belki lub długość obiektu.

Rozszerzenie zapewnia również dostęp do całej serii węzłów użytkowych, w tym do wyboru obiektów, wyboru punktów, filtrów i niektórych wybranych geometrii.

Ponadto pakiet zawiera obszerną bibliotekę przykładowych plików Dynamo, które są gotowe do użycia.

Dokumentacja

3. Lepsze etykietowanie elementów.

Ta funkcja oferuje ulepszenia w wyświetlaniu linii odniesienia na rysunkach.

Teraz można dołączyć linię odniesienia na środku tekstu. Może również zawierać poziomą linię zaczepienia. Można to skonfigurować na wstępie projektu dla wszystkich rysunków w Narzędziach zarządzania. W kategorii Etykietowanie rysunków można znaleźć nowe opcje definiowania pozycji załączników i wybieranie, czy etykiety mają być tworzone z linią poziomą na rysunkach, czy bez niej.

Wyświetlanie linii odniesienia można również zmodyfikować po utworzeniu rysunku, uzyskując dostęp do tych nowych opcji w oknie dialogowym Właściwości etykiety i symboli.

4. Nowe ustawienia kamery

Ta nowa funkcja oferuje większą kontrolę nad widokami z kamery 2D generowanymi z Twojego modelu 3D w Advance Steel.

Funkcja kamery umożliwia izolowanie obiektów w określonej ramce ograniczającej i automatyczne generowanie określonych widoków na rysunkach 2D.

W poprzednich wersjach te kamery zawsze obejmowały wszystkie obiekty znajdujące się wewnątrz lub przechodzące przez zakres obwiedni kamery.

Advance Steel 2022 umożliwia sterowanie obiektami, które chcesz uwzględnić w tych widokach z kamery. Na przykład widok z kamery można utworzyć definiując kierunek widoku i nadając mu nazwę. Możesz użyć tego widoku do tworzenia rysunków, przypisując mu określony styl i skalę rysunku. Następnie możesz zaznaczać, odznaczać i ponownie zaznaczać obiekty za pomocą zakładki Wybierz obiekty do kamery. Za pomocą przycisku Zaznacz obiekty możesz podświetlić wybrane elementy na czerwono. Następnie można wykorzystać proces rysowania, aby zautomatyzować tworzenie ogólnych rysunków aranżacyjnych na podstawie tych kamer.

W rezultacie otrzymasz rysunki, które zostały automatycznie oznaczone i zwymiarowane zgodnie z Twoimi preferencjami.

5. Udoskonalenia rozbijania rysunków

To usprawnienie zapewnia lepszą kontrolę nad wyglądem rozstrzelonych rysunków Advance Steel.

Jeśli chcesz rozbić swoje rysunki Advance Steel do czystych rysunków AutoCAD, możesz to zrobić za pomocą funkcji Rozbij wsad w Document Manager. Dzięki Advance Steel 2022 możesz teraz skonfigurować wyświetlanie symbolu objaśnienia i tytułu, wraz z innymi elementami rysunku.

Otwórz okno dialogowe Ustawienia rozbijania szczegółów, wybierz opcję Włącz rozbijanie szczegółów i przejdź do gałęzi Nieprzypisane. Można określić warstwę, kolor i typ linii, które mają być używane dla symboli objaśnień i tytułów, gdy rysunki są rozbite. Po rozbiciu wybranych rysunków zobaczysz, że symbole objaśnień i tytuły są wyświetlane zgodnie z tymi ustawieniami.

6. Zmiany w zarządzaniu dokumentami w rejestracji rysunków

Pomaga śledzić rysunki, nawet jeśli są one przenoszone z folderu.

Funkcjonalności Advance Steel, które opierają się na powiązanych plikach dostarczonych, używają tych plików do odczytu informacji i pokazania ich w modelu. Na przykład Menedżer dokumentów pokazuje rysunki i ich aktualny stan. Funkcja działa w taki sposób, nawet jeśli plik rysunku nie jest jeszcze dostępny w folderze Szczegóły obok pliku DWG modelu, że:

  • Rysunki są wyświetlane w kategorii „Nieznane” w Menedżerze dokumentów, ale nie można ich otworzyć.
  • Opcje „Otwórz rysunek pojedynczego elementu” i „Otwórz rysunek złożeniowy” z menu kontekstowego, które zwykle pojawiają się po kliknięciu elementu w modelu prawym przyciskiem myszy, nie będą dostępne.
  • Przeglądarka modelu nie pokaże numeru rysunku dla elementów wyszczególnionych w brakującym rysunku szczegółowym.
  • Aby uniknąć duplikatów nazw plików, nowo tworzone rysunki nie będą wykorzystywać żadnego numeru rysunku należącego do rysunków szczegółowych, które nie są dostępne w folderze Details, ale nadal są zarejestrowane w modelu.

7. Jednostronne pliki DXF dla płyt.

Te nowe funkcje pomagają w automatycznym tworzeniu tylko tych widoków, które są niezbędne w plikach NC-DXF dla blach, co skutkuje bardziej usprawnionym procesem produkcyjnym.

W większości przypadków producent potrzebuje tylko jednej powierzchni płyty, aby dołączyć ją do pliku DXF. Aby to osiągnąć, przejdź do sekcji Narzędzia zarządzania przed utworzeniem plików NC-DXF dla blach. Ustaw opcję domyślną na Utwórz jednostronnie tylko dla wydruku płyty w formacie DXF, zgodnie z kategorią DSTV NC i DXF. Pamiętaj, że mogą istnieć szczególne przypadki, w których plik NC-DXF będzie musiał zawierać obie strony płyt, tak jak w przypadku płyt z asymetrycznymi cięciami i / lub otworami po obu stronach.

Kolejne nowe ustawienie domyślne umożliwia zdefiniowanie przyrostka nazwy pliku; jest to używane dla plików NC-DXF, gdzie konieczne jest utworzenie obu stron płyty.

Po utworzeniu plików NC-DXF dla płyt w oparciu o te dwa ustawienia domyślne, zobaczysz pliki wynikowe w Menedżerze dokumentów i możesz wyświetlić podgląd zawartości każdego pliku, przechodząc do zakładki Podgląd.

Interoperacyjność

1. Advance Steel 2022 Extension for Revit*

Rozszerzenie Advance Steel dla Revit przenosi pręty stalowe i połączenia stalowe do Advance Steel 2022. Między dwoma produktami przenoszone są nie tylko parametryczne połączenia stalowe, ale także poszczególne komponenty niestandardowych połączeń, takie jak płyty, śruby, kotwy i spoiny.

Ten ulepszony proces roboczy pomaga projektantom i producentom stali lepiej wykorzystać model stalowy zaprojektowany w programie Revit.

Dzięki dwukierunkowemu połączeniu między Revit 2022 i Advance Steel 2022 można połączyć projekt i produkcję oraz udostępniać informacje o modelu na poziomie LOD 350 (bimforum).

2. Publikowanie PDF do Autodesk Docs

Od teraz jest już możliwość publikowania rysunków w formacie PDF bezpośrednio z programu do Autodesk Docs  Nie musisz już zapisywać plików PDF lokalnie, otwierać przeglądarki internetowej ani przesyłać arkuszy do chmury. Ta funkcja zapewni innym członkom zespołu projektowego natychmiastowy dostęp do rysunków, nad którymi pracujesz.

Wpisz PUSHTODOCSOPEN w wierszu poleceń, aby otworzyć paletę Przekaż do dokumentów Autodesk.

Wybierz układy z wielu rysunków Advance Steel i prześlij je jako pliki PDF do wybranego folderu projektu w Autodesk Docs.

3. Współdzielenie widoków

Funkcja Shared Views ułatwia udostępnianie projektów Advance Steel interesariuszom bez wysyłania do nich plików DWG. We wcześniejszych wersjach użytkownicy musieli publikować i wysyłać projekty pocztą elektroniczną w plikach DWF lub PDF; w tej wersji użytkownicy mogą tworzyć wspólne widoki bezpośrednio w Advance Steel i udostępniać je za pośrednictwem łącza, które można przeglądać i komentować w przeglądarce na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu.

Sprawdź szkolenia z Autodesk Advance Steel

Wypełnij formularz

Potrzebuję dodatkowych informacji o powyższym temacie
Proszę o pilny kontakt
Proszę o prenumeratę biuletynu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych, tj. CADSOFT Tomasz Grzyb z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Bema 60, NIP 5341548061, REGON 016199727 w celach marketingowych poprzez prowadzenie marketingu za pośrednictwem drogi elektronicznej...Więcej
Udowodnij, że nie jesteś botem wybierając gwiazdę

Zapisz się do Newslettera!