Autodesk Inventor Professional – Tolerance Analysis

Autodesk Inventor Professional – Tolerance Analysis
5 (100%) 3 głosy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych, tj. CADSOFT Tomasz Grzyb z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Bema 60, NIP 5341548061, REGON 016199727 w celach marketingowych poprzez prowadzenie marketingu za pośrednictwem drogi elektronicznej...Więcej
Udowodnij, że nie jesteś botem wybierając ziemię

Autor: Michał Borowski – Implementation Manager – CADSOFT

Autodesk Inventor Tolerance Analysis jest osadzonym w systemie CAD oprogramowaniem do analizy tolerancji 1D, które pozwala lepiej zrozumieć wpływ mechanicznego dopasowania i działania w oparciu o skumulowaną zmienność wymiarową.

Sumowanie tolerancji 1D oznacza, że analizowana odległość i wszystkie wymiary, które mają wpływ na zmienność odległości, działają w tym samym kierunku liniowym. Uwzględniane są zmiany liniowe powierzchni po obu stronach kierunku sumowania; nie są uwzględniane natomiast zmiany kątowe powierzchni względem siebie. Czasami efekty zmienności kątowej są pomijane, więc należy zweryfikować analizę w 1D.

Tolerance Analysis — informacje

Celem projektowania tolerancji jest rozważenie dopuszczalnego odchylenia w każdej części, aby określić, czy spełnione są wymagania techniczne podczas montażu części.

Program Tolerance Analysis pomaga:

 • zapewnić lepsze dopasowanie poprzez wyeliminowanie konieczności wykonywania ręcznych obliczeń i stosowania arkuszy kalkulacyjnych;
 • określić optymalne tolerancje, aby obniżyć koszty produkcji;
 • poprawić jakość i wykończenie produktów.

Program Tolerance Analysis pomaga również zrozumieć wpływ zmian wymiarowych na koszty, dostarczając informacji, które ułatwiają:

 • ograniczenie liczby problemów związanych z tolerancją;
 • generowanie użytecznych raportów podsumowujących.
 • Wybierz odpowiedni typ analizy:
 • Najgorszy przypadek
 • Pierwiastek z sumy kwadratów (RSS)
 • Metoda statystyczna
 • Cpk
 • Sigma
 • % uzysku
 • DPMO (liczba wad na milion możliwości)

 

Jak rozpocząć pracę?

Program Inventor Tolerance Analysis jest dostępny w ramach subskrypcji z zakresu wytwarzania i projektowania produktów (PDMC).

Korzystanie z programu Inventor Tolerance Analysis można rozpocząć, instalując go z konta w portalu Autodesk Account.

Kiedy używać programu Tolerance Analysis?

Tolerancje produkcyjne mają znaczący wpływ na koszty i jakość. Po dodaniu opisów tolerancji 3D lub elementów tolerancji do modelu programu Inventor, użyj programu Tolerance Analysis w celu utworzenia sumowania i udostępnienia interaktywnego podsumowania wyników sumowania.

Aby dowiedzieć się więcej na temat konkretnych procesów projektowych w programie Tolerance Analysis zapoznaj się z poniższymi tematami w pomocy programu Inventor Tolerance Analysis:

Celem optymalizacji tolerancji jest utworzenie oszczędnego projektu produkcyjnego.

Program Tolerance Analysis ułatwia zidentyfikowanie potencjalnych problemów produkcyjnych. Wykorzystaj dwukierunkowe skojarzenie pomiędzy tolerancjami modelu i analizą tolerancji, aby udoskonalić tolerancje i wykonać wiele iteracji analizy w celu utrzymania wymaganej jakości i obniżenia kosztów.

Jak zainstalować program Tolerance Analysis po zakupie subskrypcji?

Możesz przejść do konta w portalu Autodesk Account, aby zainstalować najnowszą wersję programu Tolerance Analysis.

 1. W lewym górnym rogu panelu Konta wybierz Wszystkie produkty i usługi.
 2. W kolumnie Produkty i usługi odszukaj pozycję Kolekcja z zakresu wytwarzania i projektowania produktów.
 3. Kliknij opcję Wyświetl elementy.
 1. Znajdź program Inventor Tolerance Analysisna liście elementów.
 2. Kliknij przycisk Wyświetl pliki do pobrania.
 3. Kliknij przycisk Zainstaluj teraz.

Wypełnij formularz

Potrzebuję dodatkowych informacji o powyższym temacie
Proszę o pilny kontakt
Proszę o prenumeratę biuletynu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych, tj. CADSOFT Tomasz Grzyb z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Bema 60, NIP 5341548061, REGON 016199727 w celach marketingowych poprzez prowadzenie marketingu za pośrednictwem drogi elektronicznej...Więcej
Udowodnij, że nie jesteś botem wybierając mapę

Zapisz się do Newslettera!