fbpx

Co nowego Revit 2022

Co nowego Revit 2022
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych, tj. CADSOFT Tomasz Grzyb z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Bema 60, NIP 5341548061, REGON 016199727 w celach marketingowych poprzez prowadzenie marketingu za pośrednictwem drogi elektronicznej...Więcej
Udowodnij, że nie jesteś botem wybierając mapę

BIM to metodyka, która całkowicie zmienia podejście do projektowania, realizacji i zarządzania inwestycją. Ci, którzy poznali zalety owej metodyki tworząc cyfrowego bliźniaka „Digital Twin” już nigdy nie wrócą do tradycyjnej metody projektowania. Jeśli chcemy podążać wraz z rozwijającą się technologią parametrycznego modelowania informacji o inwestycji, warto już dziś wybrać odpowiednie do tego narzędzie.

Autodesk Revit zyskał wielu zwolenników należących do grupy BIMujących, ze względu na swoją uniwersalność i dostępność dla 3 kluczowych branż: Architektów, Konstruktorów i Instalatorów. Praca na jednym modelu – wspólnej bazie danych, daje większe efekty, sprawniejszą realizację poprzez lepszą koordynację i komunikację.

Revit to oprogramowanie dostępne jako samodzielny program lub w ramach pakietu AEC Collection.

Jeśli jeszcze nie wybrałeś/aś oprogramowania, które pozwoli Ci na realizację projektu zgodnie z metodyką BIM, przeczytaj poniższy artykuł, aby dostrzec zalety Autodesk Revit w premierowej wersji 2022.

Poznaj listę nowości i ciesz się pracą w zaawansowanym oprogramowaniu dla architektów, konstruktorów i instalatorów, stworzonym z myślą o BIM.

Usprawnienia projektowe

 1. Udoskonalenie funkcji ściana
 • Tworzenie ścian stożkowych
 • Możliwość różnicowania kąta pochylenia powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej
 • Edycja profilu dla ściany pochyłej
 1. Ulepszone RPC w realistycznych widokach.
 • Wyświetlaj złożone geometrie, materiały fizyczne i oświetlenie
 • Tryb „Billboard” kieruje RPC w stronę kamery
 • Użyj RPC dla kategorii mebli
 • Rozszerzona biblioteka zasobów RCP
 1. Ulepszenia projektowania generatywnego.

§  Nowe przykładowe typy badań

§  Zapisz ustawienia domyślne

§  Rozwijane dane wejściowe

§  Wejścia stałe i zmienne

§  Zarządzaj folderami typów przypadków

 • Ulepszony panel Generative Design Tools w Dynamo do publikowania typów badań
 • Alerty dotyczące problemów z wykresami
 • Rozwiąż brakujące pakiety
 • Wykryj brakujące węzły „Zapamiętaj”
 1. Funkcja analizy tras
 • Wizualizuj różne sposoby poruszania się osób w przestrzeni
 • Użyj wskaźników jednokierunkowych, aby ograniczyć kierunek ścieżki
 • Umieść elementy z wbudowanymi prześwitami
 • Nałóż siatki przestrzenne w pomieszczeniach, aby pomóc w rozmieszczeniu elementów z wymaganiami dotyczącymi odległości fizycznej
 1. Udoskonalenia elementów infrastruktury
 • Włącz możliwość modelowania dla kategorii mosty i drogi
 • Udoskonalenia pikiety linii trasowania
 • Dodaj przedrostek i przyrostek do tekstu pikiety linii trasowania
 • Dodaj element sterujący odwracaniem do etykiety pikiety linii trasowania
 • Wyświetl rzeczywiste stacje początkowe i końcowe w Revit API
 1. Ulepszenia produkcyjne.

§  Udoskonalenia modelowania „od projektu do produkcji”

§  Ulepszenia zachowania i wydajności konfiguracji ponownego ładowania bibliotek

 1. Dokładniejsze analizy systemów.
 • Analizy obciążenia systemów i raporty psychrometryczne
  • Uzyskaj bardziej szczegółowe wyniki
  • Przeglądaj wyniki w nowym raporcie
 • Włącz tryb pomieszczenia lub przestrzeni do analizy systemów
 1. Udoskonalenia kategorii rodzin.
 • Nowe kategorie rodzin wyposażenia i elementów budynków
 • Przypisz modele ogólne do określonych kategorii, aby kontrolować wyświetlanie wizualne
 • Rozszerzona lista kategorii dla zestawień wielu kategorii i przedmiarów materiałów
 • Zwiększ możliwość planowania kategorii systemowych
 1. Usprawnienia w modelowaniu zbrojenia.
  1. Nowy parametr „Średnica pręta modelowego”
 • Unikaj kolizji w elementach betonowych zawierających wiele prętów o dużej średnicy
 1. Przenoszenie lub usuwanie pojedynczych prętów w zestawach prętów lub systemach zbrojenia powierzchniowego i po ścieżce
 • Zachowaj logikę zestawu lub systemu prętów
 • Edytuj wiele zestawów lub systemów w tym samym czasie
 1. Umieszczanie zbrojenia miedzy dwoma dowolnymi punktami.
 • Użyj menu rozwijanego parametru Kształt, aby przypisać nowy kształt
 • Zachowaj definicję prętów zbrojeniowych
 1. Kod kształtu dla niestandardowego zbrojenia.
 • Użyj menu rozwijanego parametru Kształt, aby przypisać nowy kształt
 • Zachowaj definicję prętów zbrojeniowych
 1. Zapamiętaj ustawienia podczas umieszczania zbrojenia
 • Opcje zbrojenia zachowują swoje wartości po ponownym uruchomieniu umieszczania zbrojenia
 • Nie ma potrzeby ponownego stosowania ustawień zbrojenia dla każdego zestawu
 1. Skojarz połączenie stalowe z rozmiarem profili.
 • Utwórz bibliotekę połączeń stalowych z predefiniowanymi zakresami zastosowania
 • Użyj Dynamo Player, aby stworzyć stalowe połączenia
 • Właściwe typy są wstawiane zgodnie z zakresami zastosowania
 1. Pozostałe udoskonalenia w tej kategorii.
  • Ulepszenie sortowania list kategorii
  • Sprawniejsza identyfikacja parametrów
 • Przejrzysty interfejs wczytywania rodzin
 • Małe ulepszenia.
  • zapamiętaj zmiany ustawień narzędzi w różnych sesjach programu Revit
  • Zmień rozmiar okien dialogowych
  • Transfer standardów projektu
  • Synchronizuj z plikiem centralnym (z komentarzami)
  • Usuń nieużywane
  • Gzymsy
  • Ostrzeżenia
  • Edytuj tekst wielowierszowy
  • Wyświetl panele filtrów

Interoperacyjność

 1. Natywny eksporter Revit PDF
  • Skonfiguruj reguły nazewnictwa PDF w ustawieniach eksportu
  • Generuj nazwy plików PDF automatycznie na podstawie parametrów projektu lub współdzielonych
  • Automatyczne wykrywanie rozmiaru i orientacji wydruku
 1. Linkowanie plików Rhinoceros (3DM).
  • Warstwy Rhino są zachowywane i kontrolowane przez nadpisania widoczności / grafiki
  • Przyciągaj do połączonej geometrii w rzutach
 1. Nowa funkcja Szkic 3D w FormIt Pro
  • Przetłumacz geometrię Revit na FormIt za pomocą nowego narzędzia Szkic 3D
  • Wyślij geometrię FormIt do programu Revit, zachowując materiały i warstwy
  • Kontroluj warstwy FormIt za pomocą Widoczności / Grafiki
 1. Import plików FormIt jako format CAD
 • Importuj pliki AXM z zachowanymi materiałami, warstwami i definicjami grup
 • Kontroluj wyświetlanie warstw za pomocą Widoczności / Grafiki
 1. Certyfikaty IFC4
  • Uzyskano certyfikaty eksportowe IFC4 dla widoków architektonicznych i konstrukcyjnych
  • Ulepszono interfejs eksportu IFC4, aby zapewnić lepszą obsługę informacji odniesienia do współrzędnych geograficznych IFC4
 1. Dodatkowe ulepszenia interoperacyjności
  • Połącz zespoły programu Inventor jako modele Revit
  • Współdzielenie widoków 2D
  • Udoskonalenia współpracy z Autodesk 360

Wydajność tworzenia dokumentacji.

 1. Włącz planowanie zadań
 • Dodano parametr zadania
 • Filtruj i planuj według zadań
 • Parametr zadania dostępny w:
  • Przedmiar materiałów
  • Wyświetl listy
  • Listy arkuszy
  • Tabelki rysunkowe
 1. Zaplanuj ulepszenia
  • Parametry współdzielone w zestawieniach kluczowych
  • Filtruj harmonogram według rodziny i typu
  • Podziel zestawienia na arkusze
 1. Bezpośredni eksport zesatwienia do pliku CSV
  • Obsługuje wejścia typu plików Drone i Total Station
 1. Znacznik wielu kategorii dla wszystkich oznaczanych kategorii.
  • Wyświetl żądany tekst na palecie Właściwości, gdy wybrany jest zestaw elementów o różnych wartościach parametrów
  • Zastosuj wskazanie wielu wartości do wszystkich typów zestawień
  • Dostosuj wartość wskazania
 1. Usprawnienia w działaniu z etykietami.
 • Obrócone tagi
 • Etykietowanie wielu wystąpień danego typu
 • Etykietowanie szprosów ścian kurtynowych
 1. Ulepszenia elastyczności numerowania rewizji.
 • Utwórz niestandardowe sekwencje numeracji rewizji
 • Spełnione wymagania ISO 19650 i / lub norm lokalnych
 • Dodaj przedrostek lub przyrostek, aby oznaczyć etap projektu
 • Udostępnij za pomocą narzędzia Transfer Standardów Projektu
 1. Punktowe nachylenia i wzniesienia na rampach
 • Dodaj adnotacje rzędnej punktu nachylenia na płaszczyźnie rampy w rzutach, elewacjach, przekrojach i widokach 3D
 1. Pokaż tylko rdzeń ściany w rzutach
  • Wyświetlaj uproszczoną reprezentację ścian w rzutach 2D
  • Nowa opcja „Warstwy inne niż rdzeń” dostępna w obszarze Ściany w oknie dialogowym Widoczność / Grafika
  • Warstwy ścian znajdujące się pomiędzy granicami rdzenia pozostają widoczne
 1. Dodatkowe usprawnienia.
  • Wyświetlanie siatki osi w widoku 3D
  • Parametr Fazy w filtrach widoku.
  • Wielokrotny wybór Widoczność/Grafika zastępuje filtry.
  • Zachowaj objaśnienia podczas usuwania widoków nadrzędnych
  • Zachowaj orientację opisu – zostało dodane do kategorii:
   • Sprzęt elektryczny
   • Model ogólny
   • Oprawy oświetleniowe
   • Wyposażenie mechaniczne
   • Osprzęt hydrauliczny
   • Sprzęt specjalistyczny
  • Poprawki do dokumentacji MEP.
   • Znacznik offsetowy
   • Brak symbolu stopnia
   • Etykieta rury pionowej
   • Ulepszenie pojedynczej linii
   • Zagnieżdżone rodziny
   • Przypięte elementy
  • Automatyczne cieniowanie w zestawieniach paneli dwukolumnowych
   • Zmniejsza liczbę wymaganych szablonów
   • Włącz automatyczne cieniowanie w szablonie zestawienia panelu
   • Łatwiejsze zarządzanie szablonami projektów
   • Nieużywane kolumny faz są automatycznie cieniowane

Rozszerzenia.

 1. Nowe węzły Dynamo w dokumentacji programu Revit
 • Dodano 67 często żądanych węzłów
 • Szeroka gama kategorii
  • Węzły adnotacji
  • Węzły arkusza
  • Wyświetl węzły
 • Dynamo dla Revit 2.10 dołączone do Revit 2022
 1. Nowe interfejsy API dla programistów
 • Sketch API
 • Interfejs API etykiety rzutni na arkuszu
 • Color Fill API
 • Cloud Model Initiate and Link API
 • API do mapowania modelu chmury z URN Autodesk Docs
 • Point Cloud API

Wypełnij formularz

Potrzebuję dodatkowych informacji o powyższym temacie
Proszę o pilny kontakt
Proszę o prenumeratę biuletynu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych, tj. CADSOFT Tomasz Grzyb z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Bema 60, NIP 5341548061, REGON 016199727 w celach marketingowych poprzez prowadzenie marketingu za pośrednictwem drogi elektronicznej...Więcej
Udowodnij, że nie jesteś botem wybierając ziemię

Zapisz się do Newslettera!