Co nowego w Autodesk Vault 2020

Co nowego w Autodesk Vault 2020
5 (100%) 2 głosy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych, tj. CADSOFT Tomasz Grzyb z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Bema 60, NIP 5341548061, REGON 016199727 w celach marketingowych poprzez prowadzenie marketingu za pośrednictwem drogi elektronicznej...Więcej
Udowodnij, że nie jesteś botem wybierając mapę

Autor: Michał – Implementation Manager – CADSOFT

Co nowego w Autodesk Vault 2020

 

Program Autodesk® Vault pomaga zarządzać danymi inżynieryjnymi w bardziej efektywny sposób, usprawnić współpracę w zespołach i przejąć kontrolę nad procesami rozwoju produktów. Program Vault jest ściśle zintegrowany z ponad 30 aplikacjami firmy Autodesk i oferuje zaawansowane funkcje przechowywania zmian oraz kontroli dostępu.

W wydaniu 2020 wykonano kolejny krok naprzód w kierunku ulepszenia środowiska projektowania dla użytkowników CAD, wprowadzając np. znaczne usprawnienia w zakresie kopiowania projektu, ulepszenia dotyczące plików PDF oraz obsługę przełączania języka.

Automatyzacja tworzenia projektu

 

Narzędzie Copy Design pomaga zautomatyzować tworzenie projektu, utworzyć wszystkie nowe pliki, jak również połączyć wszystkie dane. Projektanci korzystający ze znacząco zaktualizowanego narzędzia Copy Design w programie Autodesk Vault 2020 zauważą kilka ulepszeń funkcjonalnych, jak również rozszerzone możliwości, które znacznie przyspieszą ich ogólny proces tworzenia projektów i zarządzania danymi.

W programie Vault 2020 rozwiązano także niektóre problemy zgłaszane przez klientów, związane np. z domyślnym aktualizowaniem numeru części podczas procesu zmiany nazwy.

Copy Design

Znaczne usprawnienia w narzędziu Copy Design obejmują zmiany w interfejsie użytkownika i procesach projektowych, jak również nowe ulepszenia:

Zmiany interfejsu użytkownika

  • Narzędzie Copy Design jest obecnie niemodalnym oknem dialogowym z paskiem narzędzi: może obecnie pozostać otwarte podczas korzystania z programu Vault Client w przypadku innych poleceń, jak również podczas dodawania plików do skopiowania.
  • Pasek narzędzi składa się z menu Plik, Widok, Operacje, Opcje i Pomoc.

OSL Shaders


W oprogramowaniu 3ds Max 2020 ulepszono wygląd shaderów OSL oraz dodano parę nowych definicji, które wzbogacają możliwości wizualne materiałów. Wśród nowych rozwiązań w oprogramowaniu 3ds Max 2020 są: ColorSpace (konwersja kolorów pomiędzy systemami RGB, HSV, YIQ, itd.:), Falloff, Normal, Random Index by Number/Color, Simple Gradient, Simple Tiles, Tri-tone, Waveform (animated), Weave, Colorkey (rozwiązanie przydatne dla niebieskiego/zielonego ekranu). Procedury można wykorzystywać wyłącznie z silnikiem renderującym ARNOLD.

Alembic

Poprawiono kontrolę odtwarzania video, parametry niektórych obiektów pomocniczych można już eksportować; ulepszono dzielenie siatki na obiektach oraz naprawiono działanie trybu związanego z obsługą wydajności.

Civil View

3ds Max 2020 nowe narzędzie GIF Checker znajduje pliki GIF i daje możliwość zastąpienia ich plikami PNG. Jest to szczególnie przydatne podczas używania silnika renderującego Arnold (ponieważ pliki GIF są niekompatybilne dla tego silnika renderującego).

Modelowanie

Modyfikatory, które zostały skopiowane w sposób zależny i niezależny od swojego źródła zachowują swoje nazwy. Obiekty pochodzące z operacji typu boolean zachowują swoje materiały.

Wydajność

Nowe rozwiązania zwiększają wydajność i przyspieszają proces obliczeń dla kolejnych iteracji. Na nowo określono również metodę obliczania szybkości wyświetlania klatek w rzutni FPS.

Geometria – chmura punktów

Formaty *.E57 i *.PLY są wspierane technicznie dla usług chmurowych.

Podgląd animacji

3ds Max 2020 ulepszono wiele rozwiązań usprawniających funkcję roboczego podglądu animacji. Wśród najważniejszych rozwiązań na uwagę zasługuje przyspieszenie szybkości tworzenia podglądu na lokalnych dyskach od 1,5 do 3 raza, podniesiono poziom dokładności generowania obrazu. pozwala przełączać się poprzez kolejne sytuacje z wykrytymi zmianami. Użytkownik może po kolei decydować o wprowadzaniu aktualizacji rysunku, ale może również wygenerować plik tylko z wprowadzonymi zmianami.

Import Revit

Zaimplementowano rozwiązania Revit Interoperability z poprzednich wersji. Obecnie importowanie plików z wersji wcześniejszych programu Revit 2017, 2018, 2019 do 3ds Max 2020 nie wymaga uaktualniania plików. Dodatkowo pojawiły się ulepszenia dotyczące świateł IES, obiektów Revit Camera, Sun i Sky.

Unwrap UVW

3ds Max 2020 metoda mapowania unwrap UVW została ulepszona; praca z funkcją rozprostowania ścianek – FLATTEN MAPPING w przypadku pracy z wieloma elementami/wyspami została przyspieszona.

Wypełnij formularz

Potrzebuję dodatkowych informacji o powyższym temacie
Proszę o pilny kontakt
Proszę o prenumeratę biuletynu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych, tj. CADSOFT Tomasz Grzyb z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Bema 60, NIP 5341548061, REGON 016199727 w celach marketingowych poprzez prowadzenie marketingu za pośrednictwem drogi elektronicznej...Więcej
Udowodnij, że nie jesteś botem wybierając mapę

Zapisz się do Newslettera!