Co nowego w Woodwork for Inventor V11

Co nowego w Woodwork for Inventor V11
5 (100%) 3 głosy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych, tj. CADSOFT Tomasz Grzyb z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Bema 60, NIP 5341548061, REGON 016199727 w celach marketingowych poprzez prowadzenie marketingu za pośrednictwem drogi elektronicznej...Więcej
Udowodnij, że nie jesteś botem wybierając serce

Autor: Jakub – CAD Implementation Specialist – CADSOFT

Co nowego w Woodwork for Inventor V11

Najnowsza wersja programu Woodwork for Inventor zawiera liczne aktualizacje i udoskonalenia, o które prosili użytkownicy, dzięki czemu pozwala przyspieszać procesy projektowe, ograniczać liczbę powtarzalnych czynności i zawsze pracować w najwygodniejszy sposób.

Design

 1. Wprowadzono narzędzie dla materiałów wielowarstwowych. Użytkownik może teraz w szybki sposób utworzyć materiał złożony z wielu warstw i zastosować go na wybranym obiekcie.
 2. Wprowadzono możliwość dodawania materiału wielowarstwowego na komponent bez konieczności wprowadzania go do biblioteki materiałów Woodwork for Inventor.
 3. Został uproszczony interfejs okna dialogowego wymiany materiałów. Teraz łatwiej jest poruszać się po oknie Zmiany materiału.
 4. Zmiana materiału umożliwia teraz zapisanie dowolnej konfiguracji zamiany materiałów w komponentach i, jeśli to konieczne, zablokowanie komponentów przed zamianą.
 5. Teraz, podczas jednej operacji zmiany materiału, zmiana materiału występuje zarówno w Woodwork for Inventor, oraz dla wcześniej zakupionych komponentów.
 6. Możliwość zdefiniowania położenia mapy tekstury w stosunku do powierzchni na którą jest aplikowana.
 7. W Edytorze materiałów wprowadzono możliwość zapisywania skrótów materiałów i kolorów
 8. Podczas wstawiania iBox można teraz określić nazwę podkatalogu, w którym ma zostać wklejona jego kopia.
 9. Nową opcją jest ustawienie działania systemu tak, aby osłony z forniru (Veneer) po bokach części były traktowane jako paski krawędziowe i stosowane były wszystkie ustawienia naddatku dla frezowania.
 10. Wprowadzono możliwość wykonywania polecenia Hardware Sculpt w sposób skojarzony, co oznacza, że ​​zmiana położenia sprzętu nie wymaga ponownego zastosowania polecenia Sculpt.
 11. Podczas wstawiania iBox można teraz określić nazwę podkatalogu, w którym ma zostać wklejona kopia iBox.
 12. Hole Note -można teraz ustawić w elementach konstrukcyjnych typu część. Podczas operacji Sculpt Note, elementy te zostaną automatycznie przeniesione do korpusu części.

BOM

 1. Użytkownik może teraz wywołać specjalną kolumnę danych „Podgląd słowa kluczowego” w generatorze BOM. Pojawi się dedykowane okno dialogowe, w którym możesz wpisać dowolne
  słowo kluczowe. Kolumna podglądu słowa kluczowego zostanie wypełniona wartościami dla każdego węzła specyfikacji wyświetlanego w generatorze BOM.
 2. Ulepszony system pomocy. Teraz użytkownik może wyświetlić szczegółowe informacje pomocy dla każdego słowa kluczowego na temat wykonywanej operacji.
 3. Wprowadzono nowe słowo kluczowe, {Item.QuantitySum}, który pozwala pokazać ilość komponentów w podzespole.
 4. Nowe słowo kluczowe umożliwiające interpretacje kodów BAR i QR
 5. Nowe słowo kluczowe umożliwiające wygenerowanie miniatury rysunku komponentu.
 6. Zmieniono zachowanie starych słów kluczowych wyświetlających informacje o zaginaniu krawędzi. Wyświetlane są teraz tylko powłoki typu Coincident, tzn. Pokrywające się z krawędzią otaczającego pola.
 7. Wprowadzono słowo kluczowe {Table.RowIndex}, które pozwala numerować wiersze BOM Excela w tabeli wyjściowej.
 8. Wprowadzono nowy typ słów kluczowych, który pozwala uzyskać informacje o powłokach w zależności od rodzaju kontaktu powłoki z krawędziami otaczającego pudełka. (styczne, krawędziowe)
 9. Generator BOM reaguje teraz na ustawienia wystąpień w zespole. Instancja z ustawieniem typu odwołania nie jest uwzględniona w specyfikacji.
 10. Zmieniono obliczenia wartości przedobrówkowej (Pre-Mill). Teraz na wymiary przedmiotu obrabianego mają wpływ tylko proste krawędzie i pokrywające się z krawędzią przedmiotu otaczającego Box.
 11. Wprowadzono słowo kluczowe, które umożliwia dostęp do skróconego oznakowania pokrywy. Później to oznakowanie jest wygodne w użyciu na rysunkach, gdy konieczne jest połączenie wpisów w tabeli materiałów okleinujących z oznaczeniem krawędzi w rzucie części.
 12. Wprowadzono nowy typ słów kluczowych, który pozwala uzyskać informacje o pokrywach w zależności od kontaktu powłoki z krawędziami otaczającego pudełka (Coinsident, Tangent, Point).
 13. Dodano słowo kluczowe Table.DataDescription z operatorem warunkowym. Pozwala opisać różne szablony wyświetlania danych w tabeli, w zależności od interpretowanego wpisu danych modelu. Na przykład zespół komponentu może mieć własną reprezentację, a komponent części może mieć inną reprezentację.

AUTOPLOT

 1. Możliwe jest automatyczne wysyłanie specyfikacji wygenerowanej przez Woodwork for Inventor do rysunku w formie tabeli. Aby to zrobić, wystarczy utworzyć żądany szablon specyfikacji wyjściowej i odpowiednio skonfigurować wybrany szablon rysunku.

CAM

 1. Wprowadzono nową operację „Sortowanie według piły”, która pozwala na wymiarowanie części za pomocą piły.
 2. Znacząco ulepszony algorytm działania operacji kieszeni. Obecnie możliwa jest również obróbka płaskich powierzchni, na której znajdują się wyspy. W obliczeniach kieszeni można włączyć / wyłączyć ignorowanie otworów w obliczeniach kieszeni.
 3. Wprowadzono możliwość ignorowania długości frezu w obliczeniach modułu CAM.

Vault Pro

 1. Polecenie „Zatwierdź elementy” teraz poprawnie wskazuje, który link do plików w utworzonym wpisie jest plikiem głównym. Więc teraz głównymi są *. Komponenty o rozszerzeniu iam lub * .ipt.

Tak więc jak mogą Państwo zauważyć, głównym celem tegorocznej wersji jest zwiększenie szybkości, elastyczności i wygody pracy konstruktora. Duże ulepszenia zostały wprowadzone w BOM, Autoplot i innych polach, które obejmuje Woodwork for Inventor.

Wypełnij formularz

Potrzebuję dodatkowych informacji o powyższym temacie
Proszę o pilny kontakt
Proszę o prenumeratę biuletynu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych, tj. CADSOFT Tomasz Grzyb z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Bema 60, NIP 5341548061, REGON 016199727 w celach marketingowych poprzez prowadzenie marketingu za pośrednictwem drogi elektronicznej...Więcej
Udowodnij, że nie jesteś botem wybierając klucz

Zapisz się do Newslettera!