fbpx

Czym jest BIM dla uczestników procesu budowlanego i czy powinien kosztować więcej?

Czym jest BIM dla uczestników procesu budowlanego i czy powinien kosztować więcej?
5 (100%) 3 głosy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych, tj. CADSOFT Tomasz Grzyb z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Bema 60, NIP 5341548061, REGON 016199727 w celach marketingowych poprzez prowadzenie marketingu za pośrednictwem drogi elektronicznej...Więcej
Udowodnij, że nie jesteś botem wybierając domek

  Autor: Małgorzata – BIM Implementation Manager – CADSOFT

Zacznijmy od tego czym jest BIM, niby już znane pojęcie ale wciąż źle interpretowane.

Dla wielu jest to po prostu projektowanie w 3D, albo tłumaczenie, że BIM to Budowanie informacji o budynku. Idąc tym tropem cała rewolucja związana była by tylko z procesem projektowania budynków?

Otóż prawda jest taka, że BIM odnosi się do całej sfery budownictwa, mówimy tu o obiektach budowlanych a tam zgodnie z definicją prawa budowlanego mamy do czynienia z budynkami, budowlami i obiektami małej architektury. Zatem tłumaczenie BIM powinno poprawnie brzmieć Modelowanie Informacji o obiekcie Budowlanym. Słowo informacja jest tutaj kluczowe, gdyż w całym procesie budowlanym  chodzi o tworzenie, uzupełnianie i przekazywanie poprawnej informacji a model 3D jest jedynie sposobem na agregację tych informacji. Jednak nie każdy model 3D jest modelem BIM’owym, sztuka tworzenia modelu, który będzie do wykorzystania na każdym etapie realizacji inwestycji jest obecnie na rynku na różnym poziomie adaptacji. Architekt inaczej rozumie model 3D , dla niego liczy się detal, konstruktor oczekuje modelu analitycznego wprost z modelu 3D, GW oczekuje możliwości szybkiego wyciagnięcia poprawnych zestawień elementów, dostawca oczekuje kompletnych danych warsztatowych elementów wytwarzanych  a Inwestor liczy na dokładne oszacowanie kosztów realizacji inwestycji na etapie koncepcyjnym.  Dopiero po połączeniu oczekiwań wszystkich uczestniczących w procesie budowlanym możemy model 3D nazwać modelem BIM’owym. Prawda jest taka, że powstaje wiele modeli, które są wykorzystywane na poszczególnych etapach realizacji i różne metody informowania o ewentualnych zmianach. Oczywiście z pomocą przychodzi tutaj oprogramowanie, którego obecnie na rynku jest bardzo dużo, jedno lepsze inne gorsze, w zależności od zasobu portfela użytkownika. I tu nasuwa się pyta nie czy BIM powinien być droższy bo projekty są bardziej dokładne i wykonuje się je szybciej, eliminując powtarzalne czynności?  To trochę strzał w kolano, tak jak byśmy do tej pory projekty wykonywali źle a mimo to brali za nie pieniądze. Nie można porównywać wykonania projektu z produktem rynkowym, gdzie za lepszy płacimy więcej za gorszy mniej, bo siłą rzeczy nie kupujemy tego samego produktu, to jak porównywanie jabłek z gruszkami. Projekt czy dotychczasową metodą, czy nowymi technologiami powinien być poprawnie wykonany, uwzględniający założenia techniczne i ich rozwiązanie.  Wracając do porównania metody wykonania , oczywiście technologia związana z BIMem kosztuje, ale praca w 2D nie jest za darmo, bo też wiązała się za zakupem i utrzymaniem oprogramowania, stacji graficznych  i wymagała dużej grupy ludzi tzw. odtwórców, osób które wykonywały działania powtarzalne, coś co teraz można zastąpić oprogramowaniem.

Wykonano już szereg badań na świecie, porównując oba podejścia w zakresie projektowania i wnioski są takie, że koszt utrzymania oprogramowania jest zbliżony. Zawsze nowe rozwiązanie kosztuje więcej, bo trzeba je wdrożyć, patrząc w przeszłość, przejście z deski kreślarskiej na deskę wirtualną (komputer+soft) też wymagało nakładu środków, czasu i pieniędzy a mimo to nie wyobrażamy sobie już powrotu. Projektanci, którzy pracują z wykorzystaniem technologii  wpisującej się w metodykę BIMową twierdzą, że już nigdy nie wrócą do nieefektywnej pracy w 2D. Co prawda nie ma dokładnych badań porównujących efektywność pracy, bo w sumie ciężko jest takie badania wykonać, ale korzystając z dostępnej literatury mamy pogląd tab. 1

Porównanie ilości godzin spędzonych przy projektowaniu z zastosowaniem oprogramowania 2D typu CAD i 3D parametrycznego (w tym przypadku to był Autodesk Revit).

 

Zadanie

CAD [h]

BIM [h]

Zysk czasu

[h]

[h]

[h]

[%]

Koncepcja, szkice

190

90

100

53

Opracowanie projektu

436

220

216

50

Projekt budowlany

1023

815

208

20

Uzgodnienia, weryfikacja

175

16

159

91

Suma:

1824

1141

683

214

Czym jest zatem BIM dla poszczególnych użytkowników procesu inwestycyjnego.

BIM dla Inwestora

Dla Inwestora istotą całego przedsięwzięcia jest koszt i możliwość wpływu na niego, oraz reakcję        w momentach krytycznych. To na co dotychczasowe rozwiązania podczas projektowania nie pozwalały albo mocno ograniczały to wielowariantowość. Projektant niestety nie był w stanie przeprowadzić nieskończonej ilości analiz, które dadzą najbardziej optymalne rozwiązanie. Obecnie przy wykorzystaniu Generative Design to komputer tworzy pewną ilość rozwiązań spełniających warunki brzegowe, dzięki którym Inwestor dokonuje świadomego wyboru optymalnego dla siebie rozwiązania, co potęguję przy późniejszych realizacjach, po prostu mniej niespodzianek, mniej nieprzewidzianych problemów czyli kosztów. Dzięki przepływowi informacji w procesie BIM, Inwetsor ma kontrolę nad budżetem na każdym etapie realizacji inwestycji, gdyż dane te pozyskiwane są bezpośrednio z modelu, który nasycany jest informacjami wraz z zaawansowaniem procesu inwestycyjnego.

BIM dla projektanta.

Faza projektowa – od tej części niestety najczęściej obecnie do tej pory zaczynał się proces BIM, gdyż to projektant Architekt inicjował pracę BIM’ową ze względu na profity. Oczywiście BIM ma największy sens w momencie, kiedy obejmuje wszystkie procesy, jednak świadomość Inwestora na temat BIMu dopiero się rozwija. Przede wszystkim zaletą pracy projektanta w środowisku programu parametrycznego „BIMowego” jest pozyskiwanie spójnej dokumentacji wprost z modelu i automatyczna aktualizacja tej dokumentacji. Szereg usprawnień, która przynosi Autodesk Revit to:

– automatyzacja powtarzalnych zadań np. etykietowanie elementów rysunku, opisywanie , numerowanie, pozycjonowanie

– gotowe zestawienia poszczególnych elementów budowlanych, zawsze aktualne bo dwukierunkowo powiązane  z modelem

– praca na komponentach parametrycznych – czyli elementy których dane dynamicznie się dostosowują do kontekstu projektu bez potrzeby ponownego obrabiania rysunków. Ma to istotny wpływ na skrócenie czasu wprowadzania zmian projektowych

– współpraca – bezkolizyjna praca na pliku wielu projektantów w jednym czasie

– dokumentacja na potrzeby wytwarzania wprost z tego samego modelu dzięki temu następuje reedukacja błędów i strat materiałowych.

– standaryzacja projektów, dzięki którym uzyskujemy oszczędności czasu

BIM dla Wykonawcy

Przede wszystkim ogromną zaletą jest szybki dostęp do aktualnych danych; zestawień i kosztów realizacji poszczególnych etapów, oraz ułatwiony proces ofertowania, pewność porównywania tego samego zakresu robót. Dzięki możliwości pracy na modelu, jest większe prawdopodobieństwo wyłapania wszelkich kolizji przed wejściem na plac budowy, gdzie kolizja kosztuje znacznie więcej. Zaletą jest również ułatwiona współpracą pomiędzy poszczególnymi członkami zespołów realizacyjnych dzięki rozwiązaniom takim jak BIM 360, mamy dostęp do aktualnego modelu i informacji niezależnie od miejsca realizacji inwestycji.

BIM dla Zarządcy

Dzięki temu, iż w ciągu całego procesu inwestycyjnego posługujemy się tym samym modelem, który jest nasycany informacjami zgodnie z postępem prac, Inwestor czy Zarządca otrzymuje pełen obraz inwestycji w jednym pliku. Jaki jest plus? Bardzo łatwy dostęp m.in. do takich danych jak:

  • data wymiany elementu,
  • termin serwisu i kontakt z firmą obsługującą bezpośrednio z modelu
  • zarządzanie umowami najmu powierzchni z poziomu modelu 3D.

 

   BIM ma więc wiele zalet realnie przekładających się na jakość i czas realizacji procesu budowlanego, a dochowanie terminowości i ograniczenie strat materiałowych (przez dokładne zwymiarowanie) przyczynia się do zmniejszenia kosztów inwestycji. Szczególną uwagę należy zwrócić na poprawę współpracy międzybranżowej. Ponadto należy wziąć pod uwagę tez fakt, że zainteresowanie tą technologią nieustannie wzrasta, a projektanci uważają,  że dzięki BIM wydajność procesu projektowego polepsza się.

Wypełnij formularz

Potrzebuję dodatkowych informacji o powyższym temacie
Proszę o pilny kontakt
Proszę o prenumeratę biuletynu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych, tj. CADSOFT Tomasz Grzyb z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Bema 60, NIP 5341548061, REGON 016199727 w celach marketingowych poprzez prowadzenie marketingu za pośrednictwem drogi elektronicznej...Więcej
Udowodnij, że nie jesteś botem wybierając rakietę

Zapisz się do Newslettera!