Nowa wersja Fusion 360 – nowe możliwości projektowe

Nowa wersja Fusion 360 – nowe możliwości projektowe
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych, tj. CADSOFT Tomasz Grzyb z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Bema 60, NIP 5341548061, REGON 016199727 w celach marketingowych poprzez prowadzenie marketingu za pośrednictwem drogi elektronicznej...Więcej
Udowodnij, że nie jesteś botem wybierając gwiazdę

Autor: Jakub – CAD Implementation Specialist – CADSOFT

Kolejny miesiąc – kolejne zmiany w Autodesk Fusion 360!

Czas na omówienie  najważniejszych aktualizacji które pojawiły się w F360 w ostatnich miesiącach.
Skupimy się na modelowaniu bryłowym,  środowisku szkicu którego funkcjonalność została szeroko rozwinięta, oraz na nowych metodach wytwarzania Twoich projektów!

Nieprawidłowe fazowanie/zaokrąglanie jest podświetlone

Poprzednio, jeśli próbowałeś zaokrąglić lub sfazować krawędź i przekroczyłeś granice tego, co można zaokrąglić / sfazować, otrzymałeś komunikat informujący, że akcja była nieprawidłowa. Fusion 360 nigdy nie wyjaśnił, która część krawędzi czyni akcję nieważną. Teraz, gdy to zrobisz, Fusion 360 podświetli dany region, abyś wiedział dokładnie, gdzie szukać problemu.

Zdefiniowanie odległości fizycznej w płaszczyźnie względem ścieżki w punkcie

Teraz, gdy używasz płaszczyzny względem ścieżki i chcesz umieścić Naszą płaszczyznę w określonej odległości używając rzeczywistej wartości (np. mm) zamiast wartości skali, możesz zmienić typ odległości na fizyczną, aby określić rzeczywistą odległość w wybranych jednostkach domyślnych.

Zmień odległość na żądaną długość i położenie płaszczyzny zostanie zaktualizowane.

Szkice – Zarządzaj utraconymi projekcjami

Gdy tworzysz projekcje szkicu na podstawie projektu i postanowiłeś później zmienić położenie operacji względem osi czasu, twoje projekcje szkicu mogą utracić swoją geometrię odniesienia. Gdy tak się stało, nie było możliwości ponownego powiązania uszkodzonych odniesień.

Teraz możesz je naprawić. Gdy natrafisz na żółty szkic z odniesieniami do projekcji, komunikat o błędzie dokładnie wskaże których krawędzi brakuje, podświetlając je na czerwono. Po wskazaniu odpowiedniego szkicu na osi czasu, kliknij na nim prawym przyciskiem myszy, aby wybrać opcję „Zarządzaj utraconymi projekcjami”.

Spowoduje to otwarcie okna dialogowego, które pozwala naprawić każdą utraconą projekcję, wybierając nową krawędź jako odniesienie, usuwając odniesienie lub usuwając wszystkie.

Pokaż / ukryj projekcje

W palecie szkiców dostępna jest nowa opcja, która umożliwia pokazywanie / ukrywanie rzutów szkicu co wpływa na poprawioną optymalizację pracy względem Naszego konkretnego zapotrzebowania.

Ulepszenie! Płaszczyzny robocze i powierzchnie modelu mogą być teraz używane jako linie lustrzane

Nareszcie! Możesz teraz wybrać płaszczyznę roboczą lub powierzchnię modelu i użyć jej jako linii lustrzanej w środowisku generowania szkiców!

Ulepszenie! Narzędzie Move / Copy kierunkuje się względem kształtu scieżki

Zaktualizowane zostało polecenie Przenieś / Kopiuj które pozwala na dedykowane zmiany orientacji manipulatora względem kształtu Naszej ścieżki.
Wybierasz komendę „Set Pivot” i wskazujesz miejsce względem którego będziesz przemieszczać swój model.

Nowa funkcja zachowuje się bardzo podobnie do opcji „Set Pivot” w narzędziu „Edit Form” podczas rzeźbienia organicznego kształtu w środowisku wolnej formy.

Ulepszenie! Wytwarzanie (CAM) – Uchwyt z okrągłym chwytem

Wcześniej wytaczadło można było stworzyć za pomocą okrągłego uchwytu, ale nie za pomocą kąta wypukłości. Teraz, oprócz okrągłych wytaczaków z kątami reliefowymi, można również dokładnie modelować następujące narzędzia z chwytem okrągłym podczas weryfikacji i symulacji ścieżki :

  • Narzędzia do rowkowania wewnętrznego
  • Ogólne narzędzia tokarskie z „okrągłym chwytem”
  • Wewnętrzne narzędzia do gwintowania z „okrągłym chwytem”
  • Zewnętrzne narzędzia do rowkowania z „okrągłym chwytem”
  • Narzędzia do rowkowania czołowego z „okrągłym chwytem”

Wypełnij formularz

Potrzebuję dodatkowych informacji o powyższym temacie
Proszę o pilny kontakt
Proszę o prenumeratę biuletynu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych, tj. CADSOFT Tomasz Grzyb z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Bema 60, NIP 5341548061, REGON 016199727 w celach marketingowych poprzez prowadzenie marketingu za pośrednictwem drogi elektronicznej...Więcej
Udowodnij, że nie jesteś botem wybierając rakietę

Zapisz się do Newslettera!