fbpx

Projektuj infrastrukturę w technologii BIM

Civil 3D - BIM w projektowaniu obiektów infrastruktury lądowej i wodnej.

Civil 3D
5 (100%) 3 głosy
Civil 3D
Cena katalogowa: 2 650
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych, tj. CADSOFT Tomasz Grzyb z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Bema 60, NIP 5341548061, REGON 016199727 w celach marketingowych poprzez prowadzenie marketingu za pośrednictwem drogi elektronicznej...Więcej
Udowodnij, że nie jesteś botem wybierając serce

Oprogramowanie Autodesk Civil 3D wspomaga modelowanie informacji o obiektach infrastrukturalnych (BIM), poprzez zintegrowany proces obejmujący projektowanie, analizy, wizualizację, tworzenie dokumentacji i budowę, oparty o skoordynowany, spójny model cyfrowy.

Dzięki Autodesk Civil 3D:

Chmury punktów

Korzystanie z danych w postaci chmury punktów, dostosowanie sposobu ich wyświetlania oraz tworzenie powierzchni TIN na ich podstawie.

Powierzchnia

Projektowanie dynamicznych modeli powierzchni.

Korytarz

Modelowanie korytarza z zastosowaniem kryteriów projektowych.

Wyodrębnianie linii charakterystycznych z korytarza

Wyodrębnianie jednej lub wielu linii charakterystycznych z korytarza.

Ronda

Modelowanie rond zgodnie z określonymi normami.

Skarpy

Projektowanie skarp z wykorzystaniem określonych kryteriów.

Działki

Projektowanie działek, m.in. z wykorzystaniem określonych kryteriów podziału.

Sieci rurociągów

Projektowanie sieci grawitacyjnej oraz sieci ciśnieniowej.

Dokumentacja końcowa

Tworzenie automatycznych raportów oraz wydruków końcowych.

Analiza powierzchni

Różnego rodzaju analizy zaprojektowanej powierzchni.

Analiza sieci grawitacyjnej

Dobór rozmiaru rur, określanie rzędnych spodu rury oraz obliczanie niwelety energetycznej i hydraulicznej zgodnie z normami HEC-22 2009.

Analiza objętości i ilości materiałów

Dynamiczne obliczenia objętości i ilości robót ziemnych oraz materiałów.

Analiza danych przestrzennych

Zaawansowane narzędzia do tworzenia oraz analizy danych przestrzennych.

Oprogramowanie Storm and Sanitary Analysis

Kompleksowa aplikacja służąca do analiz hydrologicznych i hydraulicznych kanalizacji burzowej oraz kanalizacji sanitarnej.

Analiza i wizualizacja korytarza

Analiza widoczności wzdłuż korytarza, symulacja jazdy oraz wyodrębnianie brył korytarza.

Skróty do danych

Tworzenie i korzystanie ze skrótów do danych oraz odnośników (DREF)

Współpraca z innymi aplikacjami Autodesk

Współpraca pomiędzy projektami tworzonymi w oprogramowaniu Autodesk Civil 3D i Revit, InfraWorks, Structural Bridge Design, łączenie projektów za pomocą Navisworks, oraz tworzenie lepszej jakości wizualizacji za pomocą 3ds Max.

Wykorzystanie formatu plików IFC

Importowanie oraz eksportowanie danych w formacie IFC.

Rzędne linii charakterystycznych powiązane z powierzchnią

Rzędne linii charakterystycznych mogą być pobierane z powierzchni lub określane względnie do powierzchni, jeśli powierzchnia zostanie zaktualizowana, linia charakterystyczna również zostanie zaktualizowana.

Dynamiczne profile odsunięcia

Tworzenie dynamicznych profili odsunięcia za pomocą tego samego polecenia, które służy do tworzenia linii trasowania odsunięcia. Geometria profilu jest odsuwana przy użyciu domyślnego nachylenia poprzecznego, które można zmodyfikować poprzez edycję właściwości profilu.

Drogi InfraWorks zaimportowane do Civil 3D 2019 automatycznie generują korytarze w Civil 3D.

Funkcja porównywanie rysunków pomaga wykryć rozbieżność między dwoma rysunkami.

Definiowanie stałych krzywych pionowych w niweletach Civil 3D 2019 poprzez określenie punktów niskich/wysokich

Łatwe przenoszenie linii końcowych dróg i przęseł do programu Autodesk Structural Bridge Design.

Ulepszone ustawienia dla lepszej kontroli prezentacji konturów terenu.

Współpraca w chmurze w oparciu o BIM 360.

Rzędne linii charakterystycznych mogą być pobierane z powierzchni lub określane względnie do powierzchni, jeśli powierzchnia zostanie zaktualizowana, linia charakterystyczna również zostanie zaktualizowana.

Tworzenie dynamicznych profili odsunięcia za pomocą tego samego polecenia, które służy do tworzenia linii trasowania odsunięcia. Geometria profilu jest odsuwana przy użyciu domyślnego nachylenia poprzecznego, które można zmodyfikować poprzez edycję właściwości profilu.

Funkcja połączonych linii trasowania umożliwia tworzenie linii trasowania przechodzących między dwoma przecinającymi się liniami trasowania, w celu utworzenia profili przechodzącego między ich profilami.

Dobór rozmiaru rur, określanie rzędnych spodu rury oraz obliczanie niwelety energetycznej i hydraulicznej zgodnie z normami HEC-22 2009.

Tworzenie wiele widoków planów lub profili na jednym arkuszu.

Dodawanie niestandardowych danych do etykiet obiektów programu AutoCAD Civil 3D z wykorzystaniem zestawów właściwości.

Wprowadzanie i edycja danych ciągu poligonowego z wykorzystaniem edytora ciągu poligonowego, poprzez tworzenie różnych typów boków ciągu poligonowego: Punkt, Linia, Łuk cięciwy, Łuk promieni lub Kąt i kierunek.

Usuwanie węzłów splajnu z korytarzy, w przypadku nakładania się narożników korytarza.

Przenoszenie widoków przekroju pomiędzy grupami widoków przekroju i aktualizowanie układu arkusza. Dodawanie opisów i obiektów kreślenia wewnątrz kreślenia buforów widoku przekroju lub ich przecinających powoduje ich powiązanie z widokami przekrojów.

Zamiana części sieci ciśnieniowej częściami innego typu lub rozmiaru, poprzez wybór odpowiedniej części z listy części lub katalogu części bieżącej sieci.


Autodesk Architecture Engineering & Construction Collection

SYSTEM OPERACYJNY: Microsoft® Windows® 10 Anniversary Update (version 1607 or higher) Microsoft Windows 8.1 with Update KB2919355 Microsoft Windows 7 SP1
PRZEGLĄDARKA: Minimum: Internet Explorer® 11 or later Recommended: Google™ Chrome
PROCESOR: Minimum: 2.5–2.9 GHz or faster processor Recommended: 3+ GHz or faster processor
PAMIĘĆ: Minimum: 8 GB Recommended: 16 GB
ROZDZIELCZOŚĆ MONITORA: Conventional Displays: 1360 x 768 with True Color, and 125% Desktop Scaling (120 DPI) or less recommended High Resolution & 4K Displays: Resolutions up to 3840 x 2160 with True Color (Windows 10 64-bit and capable display card)
MIEJSCE NA DYSKU: Installation: 10.0 GB
ZMIANY W FORMACIE PLIKU: AutoCAD .DWG format – R2018 Civil 3D Object format – R2018.2 ¹ ¹ New vertical curve profile entities (fixed vertical curve by high or low point) are not supported in Civil 3D 2018.
.NET Framework Version 4.7

Zobacz też

Zapisz się do Newslettera!