fbpx

Vault Professional

System PDM do zarządzania danymi CAD

Autodesk Vault wspomaga projektantów i inżynierów w organizowaniu danych projektowych, zarządzaniu dokumentacją, śledzeniu zmian i koordynowaniu innych procesów rozwojowych.

Vault Professional
5 (100%) 2 głosy
Vault Professional
Cena katalogowa: 800
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych, tj. CADSOFT Tomasz Grzyb z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Bema 60, NIP 5341548061, REGON 016199727 w celach marketingowych poprzez prowadzenie marketingu za pośrednictwem drogi elektronicznej...Więcej
Udowodnij, że nie jesteś botem wybierając klucz

System Autodesk Vault jest centralnym miejscem przechowywania dokumentacji inżynierskiej. Stanowi bezpieczne repozytorium wszystkich danych firmy. Oprogramowanie jest kompatybilne z aplikacjami CAD. Daje możliwości stosowania cykli rozwojowych, schematów numeracji, struktury folderów, kategorii, zarządzania wersjami, rewizjami, kopiowaniem projektów, publikowaniem DWF, PDF, drukowaniem wsadowym.

Poznaj mocne strony Autodesk Vault Professional:

Jednolita lokalizacja danych projektowych

System PDM Autodesk Vault pozwala na składowanie dokumentów w jednym repozytorium. Dzięki temu użytkownicy mają dostęp do jednego najbardziej aktualnego zbioru danych. Praca na plikach CAD odbywa się poprzez synchronizację obszaru roboczego z repozytorium serwera. System dwa o informowanie użytkownika o nowych wersjach, rewizjach zachowując przy tym możliwość pracy współbieżnej.

Szybkie wyszukiwanie danych

Wyszukiwanie plików może odbywać się za pomocą przeszukiwania właściwości typu nazwa firmy, nazwa projektu, numer katalogowy, typ oraz innych właściwości przypisanych do pliku. Przeszukiwanie danych odbywa się w dużo szybszy sposób niż za pomocą przeglądarki Windows Explorer. System jest zbudowany w oparciu o bazę SQL dzięki czemu jest w stanie dużo szybciej wyszukać potrzebne pliki.

Współbieżne projektowanie

Współbieżne projektowanie daje możliwość pracy na jednym pliku złożenia w grupach zespołów kilkuosobowych. Praca ta jest możliwa dzięki zastosowaniu technologii synchronizacji oraz informowania użytkowników o pojawieniu się nowych wersji oraz rewizji.

Kontrola wersji, rewizji

System Vault posiada wbudowaną kontrolę wersji oraz rewizji dających bezpieczeństwo oraz możliwość cofnięcia się do wcześniejszej wersji projektu Umożliwia to osobą możliwość definiowania różnych rewizji oraz daje firmie bezpieczeństwo jak również kontrolę nad wersjami plików.

System Autodesk Vault daje możliwość dostępu do projektów dla użytkowników Non-CAD dzięki temu inne działy spoza inżynierii są w stanie przeglądać oraz dołączać pliki biorące udział w projekcie Mogą to być pliki ofertowe.

Cykle rozwojowe

System Vault to posiada wbudowane cykle rozwojowe za pomocą których konstruktor jest w stanie nadać cykl w którym momencie znajduje się dany plik. Cykle życia są połączone z rewizjami oraz kategoriami plików System jest w stanie automatycznie wykryć odpowiednią kategorię oraz przypisać zdefiniowany wcześniej cykl rozwojowy. Przykładowe stany cyklu rozwojowego to: praca w toku, do sprawdzenia, zatwierdzony, produkcja, wycofany. Za pomocą stanów jesteśmy w stanie odpowiednio zabezpieczyć projekt w każdym cyklu jego powstawania.

Dostęp za pomocą przeglądarki WEB – Vault Thin Client

Dostęp do dokumentacji otrzymują pracownicy posiadający licencje Autodesk Vault Client oraz dodatków do systemów CAD. Osoby spoza inżynierii są w stanie otrzymać dostęp do dokumentacji po zainstalowaniu oprogramowania Vault Client. Osoby oraz grupy nieposiadające oprogramowania Vault są w stanie przeglądać dokumentację za pomocą przeglądarki Vault Thin Client.

System Vault posiada możliwość dostosowania dla klienta za pomocą API oraz SDK. Narzędzia te dają możliwość definiowania bardziej złożonych cykli oraz przygotowywać bardziej złożenie konfigurację oraz automatyzacje procesów.

Ponowne wykorzystanie danych – Copy Design

Ponowne wykorzystanie danych projektowych jest możliwe za pomocą narzędzia Copy Design które pozwala na kopiowanie całych projektów włącznie z podłączonymi plikami oraz dołączoną dokumentacją PDF, Excel, Word.

Publikowanie plików PDF

Aplikacja pozwala na automatyczne publikowanie plików PDF. Sposób działania jest analogiczny jak dla plików DWF. Pliki te są generowane przy wpisywaniu do repozytorium. PDF-y mogą również być tworzone podczas zmiany cyklu rozwojowego np. praca w toku do zatwierdzenia.

Przeglądarka programu Vault

Aplikacja włącznie z dodatkiem do aplikacji CAD – Inventor add-in, pozwala na odłączanie drzewa przeglądarki od okna modelu. Odłączane okno przeglądarki w Inventor umożliwia również zastosowanie wyszukiwania. Kolejnym usprawnieniem dodatku Inventor add-in jest wprowadzenie możliwości przechodzenia do Vault Client za pomocą funkcji Przejdź do programu Vault. Dzięki temu użytkownik aplikacji CAD jest w stanie szybko przejść do lokalizacji pliku w systemie Vault Client.

Nowe role użytkowników

Nowe wersje systemów umożliwiają większą kontrolę nad dostępem do projektów, folderów, konfiguracji. Dzięki tym zmianą oraz wproszenie nowych ról tj. Administrator projektu, zabezpieczeń, konfiguracji jesteśmy w stanie łatwiej kontrolować środowiskiem pracy.

Standaryzacja danych – Vault Data Standard

Vault Data Standard jest dodatkową funkcjonalnością systemu. Pozwala na ujednolicenie stosowania szablonów oraz ustalonych zasad. Usprawnia procesy przypisywania właściwości plików oraz dba o porządek przy wpisywania plików w odpowiednią strukturę folderów. Za pomocą narzędzi programistycznych można dokonać modyfikacji domyślnej konfiguracji w celu lepszego dostosowania Data Standard pod konkretne rozwiązanie.

Wstawianie plików z Vault do Inventor

Aplikacja wspiera możliwość wstawiania plików części oraz złożeń bezpośrednio z aplikacji Vault Client do środowiska Autodesk Inventor. Za pomocą narzędzia Insert into CAD, użytkownik jest w stanie dołączyć pliki do aktualnie otwartego złożenia, na którym obecnie pracuje.

Autodesk Vault Server 2019 – Wymagania
SYSTEM (64-bit):Microsoft Windows Server 2012 Foundation, Essentials, Standard, Datacenter
Microsoft Windows Server 2012 R2 Foundation, Essentials, Standard, Datacenter
Microsoft Windows Server 2016 Essentials, Standard, Datacenter
Microsoft Windows 7 Professional, Enterprise (SP1) (Vault Basic Only)
Microsoft Windows 8.1 Professional, Enterprise (Vault Basic only)
Microsoft Windows 10 Professional, Enterprise (Vault Basic only)
Obsługiwane bazy danych (64-bity):Microsoft SQL Server 2014 Express, Standard, Enterprise (SP2)
Microsoft SQL Server 2016 Express, Standard, Enterprise (SP1)
Microsoft SQL Server 2017 Express, Standard, Enterprise
PROCESOR:Intel® i5 or AMD® equivalent processor, 2 GHz or higher (Minimum)
Intel Xeon® E7 or AMD equivalent processor, 3 GHz or higher (Recommended)
PAMIĘĆ: 4 GB RAM (Minimum)
8 GB RAM (Recommended)
DYSK:100 GB disk space (Minimum)
200 GB disk space (Recommended)

Zapisz się do Newslettera!