fbpx

Polityka prywatności

Polityka prywatności
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych, tj. CADSOFT Tomasz Grzyb z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Bema 60, NIP 5341548061, REGON 016199727 w celach marketingowych poprzez prowadzenie marketingu za pośrednictwem drogi elektronicznej...Więcej
Udowodnij, że nie jesteś botem wybierając rakietę

Administrator danych i dane kontaktowe

Administratorem danych jest firma CADSOFT Tomasz Grzyb z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Bema 60, NIP 5341548061, REGON 016199727.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego dokumentu oraz sposobu i celów przetwarzania przez nas danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem:
CADSOFT Tomasz Grzyb, ul. Bema 60, 01-244 Warszawa, z dopiskiem („RODO”).

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Twoje dane są przetwarzane:

Na podstawie (art. 6 ust. 1b i 1c RODO) w celu:
podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą i są niezbędne do zawarcia umowy
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu CADSOFT Tomasz Grzyb na podstawie (art. 6 ust. 1f RODO) w celu:
marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu Klienta
dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń
prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług;
analiz preferencji lub zainteresowań klienta, analiz oglądalności lub rozwoju świadczonych usług w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie przez Administratora danych.
na podstawie odrębnej zgody tj. na podstawie (art. 6 ust. 1a RODO) w celu:
dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej, w szczególności Krajowy Rejestr Długów
przekazywania klientowi informacji o proponowanych zmianach Umowy, w tym Regulaminu, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej
marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych CADSOFT Tomasz Grzyb
marketing bezpośredni może być realizowany przez CADSOFT Tomasz Grzyb za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, e-mail).

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody będą one przetwarzane do czasu jej wycofania lub wniesienia sprzeciwu w przypadku marketingu bezpośredniego.

W pozostałych przypadkach przechowujemy Państwa dane osobowe do momentu ustania celu biznesowego. Przechowujemy także dane w szczególności przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych.
 • Jak pozyskujemy dane osobowe?

  Dane pozyskujemy za pośrednictwem formularzy umieszczonych na naszej stronie internetowej: www.cadsoft.pl oraz ogólnodostępnych źródeł internetowych. Nasi Klienci udzielają informacji o swoich danych również podczas zawierania transakcji oraz kontaktów handlowych, w trakcie organizacji targów, konferencji i szkoleń.

  Jakie dane przetwarzamy?

  Przetwarzamy następujące kategorie danych:
  – dane kontaktowe: w tym imię, nazwisko, adres mail, numer telefonu, stanowisko zajmowane w danej firmie;
  – dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi/dostawy towaru i wystawienia faktury w tym nazwa firmy, NIP, REGON;
  – dane identyfikacyjne niezbędne do świadczenia usług on-line;
  – dane potrzebne do dopasowania dla Państwa odpowiedniej oferty marketingowej i usług świadczonych przez CADSOFT Tomasz Grzyb.

  Twoje prawa:

  Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych a administratorzy danych odpowiadają za realizację tych praw.

  Zgodnie z RODO masz prawo:

  wycofać swoją zgodę mailem na adres rodo@cadsoft.pl
  dostępu do treści swoich danych
  przenoszenia danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  Prawa wymienione powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z CADSOFT Tomasz Grzyb (adres podany na wstępie, z dopiskiem: „RODO”).

  Gdzie możesz wnieść skargę na sposób przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych?
  Jeżeli mimo naszego wsparcia uznasz, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

  W jakim przypadku i komu możemy przekazać dane, a komu nie przekażemy ich na pewno?
  Przekażemy Twoje dane osobowe zaufanym partnerom CADSOFT Tomasz Grzyb wyłącznie w celach związanych z realizacją usługi i na czas wykonania łączącej nas z Państwem umowy i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym także partnerom z państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. Podmioty te przetwarzać będą Twoje dane jedynie na podstawie niezbędnych umów powierzenia przetwarzania danych oraz przy zapewnieniu przez te podmioty odpowiednich środków w celu ochrony danych.

  Nie przekażemy Twoich danych żadnym innym podmiotom, celem wykorzystania przez te podmioty tych danych do ich celów handlowo-marketingowych, bez Twojej dodatkowej wyraźnej zgody.

  Pliki cookies

  Na naszych stronach internetowych korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch w celach marketingowych.

  Zmiany treści Polityki prywatności

  Naszym obowiązkiem jest dostarczyć Ci komplet przejrzystych informacji dotyczących bezpieczeństwa Twoich danych osobowych, dlatego będziemy regularnie dokonywać przeglądu i aktualizacji niniejszego dokumentu.

  Potrzebujesz pomocy przy wyborze odpowiednich rozwiązań?
  Napisz do nas:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych, tj. CADSOFT Tomasz Grzyb z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Bema 60, NIP 5341548061, REGON 016199727 w celach marketingowych poprzez prowadzenie marketingu za pośrednictwem drogi elektronicznej...Więcej
  Udowodnij, że nie jesteś botem wybierając gwiazdę

  Zapisz się do Newslettera!