Program “Sieć Otwartych Innowacji”

Program “Sieć Otwartych Innowacji”
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych, tj. CADSOFT Tomasz Grzyb z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Bema 60, NIP 5341548061, REGON 016199727 w celach marketingowych poprzez prowadzenie marketingu za pośrednictwem drogi elektronicznej...Więcej
Udowodnij, że nie jesteś botem wybierając gwiazdę

Sieć Otwartych Innowacji to projekt kreujący i wspierający transfer technologii do przedsiębiorstw z sektora MŚP w Polsce.

Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorców

Projekt dedykowany jest do sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorców. 

Korzyści dla biorców technologii:

 • Obniżenie kosztów transakcji do 70% = realny dodatkowy zysk
 • Bezpieczeństwo transakcji poprzez jej transparentność
 • Ograniczenie ryzyka transakcji dzięki wsparciu ekspertów
 • Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa

Refinansowanie projektu a wdrożenie innowacji 

Wielkość refinansowania uzależniona jest od lokalizacji (a dokładniej województwa), w którym zostanie wdrożona innowacja. Technologia nie może być wdrożona w kilku lokalizacjach/zakładach. W sytuacji realizacji Projektu na terenie całego kraju lub gdy na etapie składania Wniosku nie jest możliwe wskazanie konkretnej lokalizacji, poziom intensywności wsparcia określany jest zgodnie z lokalizacją siedziby lub też zakładu/oddziału będącego głównym miejscem realizacji Projektu, tj. gdzie realizowana jest jego największa wartościowo lub najistotniejsza z punktu celu realizacji część projektu.

Kryteria formalne

 • Wnioskodawca jest zarejestrowany i prowadzi działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Wnioskodawca ma status mikro,małego lub średniego przedsiębiorcy.
 • Wnioskodawca oraz Dawca Technologii nie pozostają ze sobą w relacji podmiotów powiązanych kapitałowo, osobowo bądź faktycznie.

Wielkość transakcji

 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 100.000 PLN.
 • Maksymalna wartość dofinansowania: 200.000 EUR.
 • Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się tylko koszty nabycia Technologii, tj. koszt zakupu lub uzyskania licencji do Technologii.
 • Koszt wdrożenia Technologii nie jest objęty Grantem. Kosztami kwalifikowanymi nie są także szkolenia pracowników.

Szczegółowe wymagania dot. przygotowanej dokumentacji

 • Wycena – ZAPEWNIA CADSOFT
 • Opinia o innowacyjności – ZAPEWNIA CADSOFT
 • Umowa warunkowa – ZAPEWNIA CADSOFT

Wypełnij formularz

Potrzebuję dodatkowych informacji o powyższym temacie
Proszę o pilny kontakt
Proszę o prenumeratę biuletynu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych, tj. CADSOFT Tomasz Grzyb z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Bema 60, NIP 5341548061, REGON 016199727 w celach marketingowych poprzez prowadzenie marketingu za pośrednictwem drogi elektronicznej...Więcej
Udowodnij, że nie jesteś botem wybierając mapę

Zapisz się do Newslettera!