Revit help – optymalizacja pracy – cz. 1 Architektura

Revit help – optymalizacja pracy – cz. 1 Architektura
5 (100%) 3 głosy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych, tj. CADSOFT Tomasz Grzyb z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Bema 60, NIP 5341548061, REGON 016199727 w celach marketingowych poprzez prowadzenie marketingu za pośrednictwem drogi elektronicznej...Więcej
Udowodnij, że nie jesteś botem wybierając gwiazdę

  Autor: Małgorzata Gręda – BIM Implementation Manager – CADSOFT

Zastanawiasz się jeszcze nad wdrożeniem Revit? Nie wiesz jak i od czego zacząć? Zgłoś się do nas. Nasz zespół branżowych inżynierów-projektantów pokaże Ci jak z sukcesem wdrożyć Autodesk Revit w życie projektowe, aby praca była szybsza, wydajniejsza a dokumentacja poprawna.

Podczas wdrożenia/szkolenia szczególnie zwracamy uwagę na poprawność wprowadzania danych, modelowania 3D zgodnie z ideą i filozofią programu Autodesk Revit. Tylko takie podejście wróży sukces a Twoi projektanci nie będą się zmagać z przeciwieństwami i niespodziankami programowymi. Poznanie aplikacji od strony użytkowej – tworzenia dokumentacji jest kluczowe aby program dawał to czego oczekujemy.

Oto lista najważniejszych kwestii, które należy uwzględnić podczas pracy w Autodesk Revit. Jeśli je zastosujesz Twój model odwdzięczy się poprawnością działania i wyciągania informacji.

Zapraszam do zapoznania się z poniższym artykułem.

Autodesk Revit to spore narzędzie do modelowania BIM, ale ważne jest prawidłowe zarządzanie modelami, tak aby były czyste, zorganizowane i zoptymalizowane pod względem wagi, co przełoży się na płynność i jakość korzystania z danych. Jak to zrobić? Jak działać aby działać? Poniżej przytoczę kilka zasad, wcielając je w życie pracy na Revicie, odwdzięczy nam się poprawą jakości pracy.

Zarządzanie projektem.

Do każdego projektu powinien być przydzielony BIM Koordynator. O ile rola BIM koordynatora może się różnić w zależności o specyfiki działania danej firmy, o tyle są wspólne działania, nad którymi nadzór powinien sprawować BIM Koordynator. Do takich działań należy przegląd modeli, które należy wykonywać regularnie aby zachować integralność modelu i przepływu pracy a jednocześnie uniknąć namnażających się błędów. Należy opracować jasne wytyczne współpracy zarówno tej wewnętrznej na modelu jak również zewnętrznej.

Rozwaga podczas modelowania

 • Modeluj z rozwagą i stopniem szczegółowości tylko wymaganym przez Zamawiającego. Zbyt duża szczegółowość modelowa obciąża model a jest duże prawdopodobieństwo, że z tych danych nie skorzystasz. Wprowadź standard „poziom rozwoju” modelu na który ma wpływ poziom szczegółowości geometrycznej LOD i informacyjnej LOI.
 • Dobrą praktyką w zakresie wielkości pliku jest stosowanie zasady podziału na pliki około 200MB. Podział ten dotyczy zarówno w obszarze jednej branży (architektura, konstrukcja, instalacje itd.) jak również w przypadku modelu multidyscyplinarego. Jest to dobra droga  w kierunku podziału pracy na zadania, o których więcej w dalszej części.
 • Często przeglądaj ostrzeżenia i w miarę możliwości koryguj błędy aby nie generować ogromnej listy ostrzeżeń. Jeśli model nie jest sukcesywnie korygowany będzie to skutkowało co raz większym spadkiem wydajności.

Oto kilka wskazówek odnośnie działania z ostrzeżeniami:

 • Niektóre z nich można zignorować jako „zduplikowane znaki”
 • Szczególnie należy zwrócić uwagę na ostrzeżenia typu: obszar, pomieszczenie, przestrzenie, elementy połączone.
 • Unikaj modelowania na bazie podkładu DWG, gdyż podkład może nie być wykonany z należytą starannością, a błędy możesz powielić do pliku revit (krzywizny, odchylenia od osi itp.)
 • Minimalizuj ilość wiązań, gdyż mogą powodować takie sytuacje jak:
 • Komunikat „nie można utrzymać połączenia” podczas przesuwania obiektów
 • Problemy przy udostępnianiu zadań, powodują nieświadome przejęcie obiektu przez użytkownika
  • Usuwaj nieumieszczone pomieszczenia w zestawieniu

Jak to zrobić: usunięcie pomieszczenia z obszaru widoku nie powoduje usunięcia pomieszczenia z pliku. Aby usunąć trwale pomieszczenie wykonaj poniższe działania.

 1. Utwórz zestawienie pomieszczeń. Zaznacz wiersz z pomieszczeniem do usunięcia i wybierz usuń (Delete).
 2. Jeśli chcesz usunąć na raz wszystkie nie umieszczone pomieszczenia możesz je wyizolować – kliknij kolejno kartę Zmień zestawienie/ilości z panelu Nieumieszczone i niezamknięte wybierz Izoluj.

        3. Zaznacz kursorem wszystkie wiersze i wybierz usuń.

 • Nie nakładaj na siebie obwiedni pomieszczeń, steruj wysokością tak aby kubatury się nie nakładały, jest to jedno z bardzie szkodliwych dla modelu działań
 • Nigdy nie należy otwierać pliku centralnego, pracuj na plikach lokalnych. Raz w tygodniu wykonaj audyt pliku.
 • Liczba rysunków i widoków powinna być ograniczona do minimum i zorganizowana w logiczny sposób. Podczas modelowania widoków szczegółów, należy modelować kreskowania z wypełnionymi regionami a nie liniami.
 • Wszelkiego rodzaju połączenia i czyszczenia pomiędzy elementami należy ograniczyć do niezbędnego minimum.
 • Jeśli pracujesz na schematach powierzchni, usuwaj te, których już nie wykorzystasz.
 • Regularnie czyść plik z elementów nieużywanych.

Z racji tego, że usuwasz tą metodą obiekty, których możesz już nie odzyskać, warto przed ta czynnością zrobić kopię zapasową projektu.

Praca współdzielona

 • Pracując na modelu centralnym, każdego dnia powinniśmy tworzyć nową kopię lokalną modelu i nadpisywać poprzednią. Podczas tworzenia kopi lokalnej, zrezygnujmy z przypisania się do zadań jako Właściciel, generuje to problemy z własnością poszczególnych elementów, zamiast tego lepiej dane zadanie po prostu otworzyć, wówczas stajemy się Wypożyczającym zadanie.
 • Specyfikacja stacji roboczych każdego z użytkowników powinna być podobna. Drastycznie słabsza stacja może znacznie wpłynąć na wydajność projektu.
 • Zanim zsynchronizujesz z plikiem centralnym użyj funkcji „Wczytaj ponownie najnowsze”, to znacznie przyśpieszy synchronizacje.
 • Przy synchronizacji, przełącz się do widoku początkowego i zamknij widoki ukryte.
 • Przy dokonywaniu drastycznych zmian typu zmiana wysokości poziomów, zmiana geometrii, zalecane jest wykonywanie tych działań w momencie gdy żaden z użytkowników nie pracuje. Następnie po wykonanej zmianie użytkownicy ponownie tworzą kopie lokalne pliku.
 • Dobrą praktyką jest wrzucanie łączy Revit na oddzielne zadania np. Konstrukcja, Instalacje wod-kan, Tryskaczówka, Elektryczne, dzięki temu użytkownicy zobaczą które łącze jest otwarte w danym momencie. W miarę rozwoju modelu i wzrostu jego ilości informacji, ważne jest aby go dobrze podzielić, na zadania o niewielkich rozmiarach.
 • W dużych projektach warto rozważyć podział na oddzielne pliki również w obszarze jednej branży i przypisanie ich na oddzielne zadania wg schematu:
  • Oddzielne budynki
  • Warstwa nośna budynku
  • Powłoka budynku
  • Wnętrza
  • Pojedyncze wieże
  • Połączenia kompensacyjne
  • Parkingi
  • Pliki DWG
  • Pliki RVT
  • Linie separacji pomieszczeń
  • Osie i poziomy – najlepiej zablokuj je poprzez przypisanie do BIM Koordynatora, dzięki temu unikniesz modyfikacji przez osoby nieuprawnione

 

 • W programie Revit w pliku centralnym zapisywany jest jednorazowo tylko jeden model lokalny. Wraz ze zbliżaniem się terminów i wzrastaniem częstotliwości zapisywania w pliku centralnym można użyć dodatku Worksharing Monitor do koordynowania wykonywania polecenia Zapisz w pliku centralnym przez członków zespołu. Członkowie zespołu mogą również zaplanować naprzemienne zapisywanie w pliku centralnym, komunikując zamiar zapisania. Można też przypisać standardowy czas zapisywania każdemu członkowi zespołu, np. 10 lub 15 minut po godzinie.
 • Jeśli w Twojej pracy któreś z zadań nie ma znaczenia lepiej wyłącz jego wyświetlanie w modelu lokalnym.

Jeśli potrzebujesz widzieć elementy z danego zadania w konkretnym widoku możesz włączyć je lokalnie z poziomu VG.

 • Dostępna jest funkcja, która pozwala na graficzne wyświetlenie zadań wg wypisania, właściciela, aktualizacji czy po prostu oznaczenie poszczególnych zadań kolorem.

Obrazy

 • Jeśli korzystasz z obrazu rastrowego ale go modyfikujesz pod względem rozmiaru np. aby dopasować do tabelki rysunkowej czy widoku startowego, warto wczytać już dopasowany obraz, gdyż Revit zachowuje oryginalny format.
 • Jeśli połączenie znajduje się w sieci, wówczas rozważ importowanie a nie łączenie, zwiększy to wydajność.
 • Należy usunąć niepotrzebne obrazy rastrowe i rendering. Obrazy rastrowe powodują zwiększenie pliku I zmniejszenie wydajności pracy. Te skutki powinny zostać zminimalizowane.
 • Monochromatyczne obrazy rastrowe są mniejsze niż obrazy kolorowe. Należy zapisywać czarno-białe obrazy rastrowe w formacie 1 bit na piksel, a nie JPG lub TIF. W programie MS Paint format ten jest nazywany monochromatyczną mapą bitową.

Grupy

 • Nie twórz Grup jeśli nie musisz. Grupy są cięższe niż rodziny. Jeśli kopiujesz w szyku po zakończeniu operacji rozgrupuj obiekty, unikniesz zwiększenia ciężaru pliku. Możesz od razu podczas kopiowania w szyku odznaczyć funkcję „Grupuj i skojarz”.
 • Jeśli korzystasz jednak z grup, po ich usunięciu należy wyczyścić lub usunąć je z przeglądarki, samo rozgrupowanie tego nie robi.
 • Nie umieszczaj obiektów odniesienie w grupie
 • Nie zagnieżdzaj grup, takie działanie może przyśpieszyć Ci prace projektowe albo znacznie wpłynie na spadek wydajności pliku. Podczas modyfikowania wielu grup często pojawiają się błędy krytyczne
 • Zawsze trzymaj razem tak zwane hosty i hostowane elementy. Przykładem są drzwi czy okna, nie należy ich grupować z pominięciem hosta (obiektu nadrzędnego) czyli ściany. Jeśli np. drzwi z grupy przestaną być „hostowane” a następnie zostaną usunięte, spowoduje to usunięcie we wszystkich wystąpieniach grupy, nawet tych elementów, które są prawidłowo hostowane.
 • Nie używaj dołączonych relacji w grupach, gdyż zmieniając datum lub host i tworzą się niespójne warunki pomiędzy wystąpieniami grupy, pojawi się komunikat o potrzebie naprawienia grupy, co w rezultacie wcale nie naprawia grupy.
 • Nie kopiuj (lustro) grup, lepiej utwórz kolejne wystąpienie grupy np. rozwiązanie prawe, lewe, górne, dolne.

Opcje projektowe

 • Jeśli utworzysz już wariant główny projektu i nie są Ci potrzebne opcje projektowe – usuń je. Nawet jeśli dana opcja nie jest aktywna, każdorazowe wprowadzenie zmian do opcji głównej powoduje ponowne przeliczenie wariantów co wpływa na spowolnienie.

Pliki DWG

 • Pliki CAD są główną przyczyną zwiększenia pojemności pliku rvt i zmniejszenia wydajności modelu. Jeśli to możliwe, zminimalizuj łącza dwg         i ogranicz najlepiej do „0” importowanie plików dwg. W idealnym rozwiązaniu podkłady dwg powinny posłużyć tylko jako kontekst a po zakończeniu prac należy je usunąć.
 • Łączenie plików dwg należy wykonywać z uwzględnieniem widoczności tylko w danym widoku. Podczas wczytywania zaznacz opcję „Tylko bieżący widok”.
 • Nie rozbijaj pliku dwg z xref’ami, gdyż każda xrefa będzie traktowana jako zaimportowany symbol i nawet po usunięciu spowoduje dodanie danych, które dopiero można usunąć czyszcząc plik rvt. Jeśli koniecznie potrzebujesz podkładu dwg, rozważ scenariusz podłączenia pliku dwg i xref do czystego pliku Revit a następnie taki plik rvt podłącz do projektu.
 • Zawsze podłączaj wcześniej przygotowany w tym celu plik dwg tj. oczyszczony z punktem odniesienia maksymalnie bliskim 0,0,0.
 • Jeśli chcesz użyć zaimportowanego pliku dwg w rodzinie, zawsze rozbij plik i przekształć na linie szczegółu a pozostałości usuń.

Ustawienia projektu

 • Wyłącz funkcje automatycznego sprawdzania modelu analitycznego
 • Funkcja obliczeń kubatury pomieszczeń jest automatycznie wyłączona, nie włączaj jej jeśli tego nie potrzebujesz. Ciągłe przeliczanie kubatury podczas edycji modelu spowalnia działanie programu. Włącz obliczenia jeśli:
  • Kiedy drukujesz zestawienia
  • Kiedy chcesz przeprowadzić analizę wydajności budynku
  • Kiedy chcesz sprawdzić czy zadane wysokości obliczeniowe są poprawne – możesz włączyć wyświetlanie graficzne kubatur.

Aby włączyć obliczenia kubatur przejdź na zakładkę Architektura panel Pomieszczenia i powierzchnie.

Estetyka pracy

 • Widok startowy – skorzystaj z tej funkcji, to znacznie skraca czas zapisu i otwarcia pliku projektowego, oraz synchronizacji z plikiem centralnym (zamknij ukryte okna), gdyż Revit nie musi za każdym razem generować widoku.
 • W przypadku dużych projektów czyli z dużą ilością linkowań  i skomplikowanej geometrii, dobra praktyka jest utworzenie modelu, który będzie zawierał elementy odniesienia np. poziomy czy siatki. W pozostałych modelach elementy te będą monitorowane funkcja Kopiuj/Monitoruj. Metoda ta pozwoli na łatwa koordynację, gdyż wszystkie modele będą uzależnione od tego linku, zmiana w linku powoduje aktualizacje w pozostałych modelach.
 • Organizacja przeglądarki projektowej.

Możemy stworzyć parametr, który będzie porządkował przypisanie widoku do danej grupy lub podgrupy: PK, PB, PW. Za pomocą tych parametrów możemy zarządzać Przeglądarka projektową. Jeśli np. widok znajduje się       w podgrupie „???”  to znaczy, że jest to widok tymczasowy i można go usunąć – oczywiście robi to świadomie BIM Koordynator.

Modelowanie Architektoniczne

 • Modelując na podkładzie dwg, musimy zawsze brać pod uwagę, że plik może zawierać nieścisłości, których w AutoCAD nie widać ale, które będą skutkowały tworzeniem się błędów podczas pracy w Revit np. krzywizny, skoszone linie.
 • Staraj się unikać modelowania rozległych ogrodzeń za pomocą narzędzia Balustrada. Program nie pokaże ostrzeżeń, ale ilość linii niezbędnych do wygenerowania każdego elementu balustrady znacznie obniża wydajność.
 • Linie separacji pomieszczeń nie powinny się nakładać na inne obiekty zamykające przestrzeń. Jeśli to niekonieczne, nie wydzielaj pomieszczeń liniami, staraj się raczej zamykać je pomiędzy obiektami ograniczającymi. Rozwiązuj problemy związane z ostrzeżeniami o nakładających się obwiedniach pomieszczeń.
 • Ogranicz użycie pomieszczeń w wariantach projektu, gdyż Revit potrzebuje dodatkowego czasu na wykrycie ewentualnych konfliktów. Możesz użyć Dynamo aby zapisać informacje o pomieszczeniach w arkuszach Excel i usunąć je z modelu.
 • Unikaj grupowania pomieszczeń.
 • Unikaj sytuacji, kiedy ograniczenie pomieszczenia jest poniżej górnej powierzchni podłogi.

Płaszczyzny odniesienia

 • Wprowadzając płaszczyzny odniesienia, nazwij je, inaczej nie będzie można ich użyć, unikniesz również niepotrzebnego wykorzystania ich przez inne branże.

Linie modelowe

 • Gdy eksportujemy model Revit do formatu dwg można zdecydować, czy zachować linie modelu. Używamy tej funkcji, jeśli np. w wyeksportowanym pliku brakuje niektórych linii modelu.
 • Linie modelu pojawiają się w każdym widoku modelu, dlatego również należy używać ich oszczędnie. Jeśli to możliwe, zamieniaj linie modelu na linie szczegółu.

Ustawienia widoków

 • Jeśli używasz cieni, staraj się je wyłączać jeśli to możliwe
 • Minimalizuj głębokość widoku w elewacjach, rzutach i przekrojach a podczas pracy w modelu 3D korzystaj z zakresu przekroju.
 • Staraj się minimalizować ilość widoków, niepotrzebne na bieżąco usuwaj również w plikach podłączonych.
 • Zamykaj ukryte okna gdyż Revit w trakcie pracy aktualizuje na bieżąco wszystkie otwarte okna co oczywiście spowalnia prace.
 • Gdy edytujesz ustawienia Widoczność/Grafika e celu umieszczenia ich na arkuszach, stosuj tryb Ukryte linie

Nadpisania

Pamiętaj, że nadpisania mają swoją hierarchię.

 1. Style obiektów – maja wpływ na cały projekt
 2. Nadpisania Widoczność/Grafika
 3. Nadpisania Widoczność/Grafika>Nadpisz warstwy nadrzędne>Style linii cięcia
 4. Nadpisania grafiki etapów
 5. Filtry
 6. Nadpisz grafikę wg elementu/kategorii
 7. Praca na linii – zaznacz i wybierz z menu rodzaj linii
 8. Istnieją również podkategorie, należy o nich pamiętać podczas tworzenia rodzin, aby poprawnie przypisywać elementy do poszczególnych podkategorii.
 9. W projekcie obiekty będą wyświetlane zgodnie z ustawieniami podkategorii projektu (RVT) a nie rodziny (RFA).

Praca z szablonami

Szablon powinien uwzględniać tylko te elementy, które są wspólne dla widoków w których ten szablon stosujemy. Dla porządku i czytelności warto nazywać je zgodnie z przeznaczeniem.

Rodziny

 • Poziom szczegółowości należy przemyśleć. Nie umieszczaj dużej szczegółowości jeśli to niepotrzebne. Wersja rodziny 2D jest o 20% lżejsza niż 3D. Zdefiniuj wyświetlanie w poszczególnych stopniach szczegółowości (niski, średni, wysoki), używaj linii symbolicznych aby dostosować widoczność do faz projektowych i poziomu detalowania.
 • Ograniczaj używanie bibliotek utworzonych przez osoby trzecie, nie znając struktury takich rodzin i zaawansowania znajomości revita przez osobę tworząca może generować wiele błędów. Rodziny szczegółowe, zagnieżdżone, mocno sparametryzowane znacznie obciążają projekt.
 • Ograniczaj maksymalnie wszelkiego rodzaju oblenia (krzywizny) i wycięcia w rodzinach jak również szyki i wzory
 • Rodziny, które ingerują w inne elementy (nadrzędne), przecinają je, wymagają znacznych zasobów obliczeniowych do powtórnego wygenerowania. Należy uważnie modelować elementy np. oparte na powierzchniach.
 • Jeśli jest taka możliwość unikaj stosowania rodzin lokalnych. Kopiowanie rodziny lokalnej tak na prawdę tworzy nowy obiekt zamiast odniesienie do informacji o typie z pierwszego wystąpienia. Np. Kratownica jako model lokalny może mieć 200 KB jako rodzina wczytywana może to być 3 KB, różnica zauważalna.
 • Kopiując lokalną rodzinę tworzymy kolejne wystąpienia w przeglądarce projektowej, lista na koniec projektu może być imponująca – unikaj tego.
 • Edytując parametr rodziny, pierw utwórz nowy typ, aby nie wpływać na wystąpienia już umieszczone w projekcie, chyb, że działanie to jest zamierzone.

Przedstawione informacje dotyczą oczywiście działania na samym Revicie, jeśli pojawiają się mimo wszystko problemy z wydajnością, należy prześledzić wydajność stacji graficznej na której pracujemy jak również infrastrukturę IT (serwer, szybkość łącza itd.)

Wypełnij formularz

Potrzebuję dodatkowych informacji o powyższym temacie
Proszę o pilny kontakt
Proszę o prenumeratę biuletynu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych, tj. CADSOFT Tomasz Grzyb z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Bema 60, NIP 5341548061, REGON 016199727 w celach marketingowych poprzez prowadzenie marketingu za pośrednictwem drogi elektronicznej...Więcej
Udowodnij, że nie jesteś botem wybierając klucz

Zapisz się do Newslettera!