fbpx

BIM – infrastruktura: lądowa, wodna, GIS

BIM – infrastruktura: lądowa, wodna, GIS
5 (100%) 2 głosy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych, tj. CADSOFT Tomasz Grzyb z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Bema 60, NIP 5341548061, REGON 016199727 w celach marketingowych poprzez prowadzenie marketingu za pośrednictwem drogi elektronicznej...Więcej
Udowodnij, że nie jesteś botem wybierając ziemię

Technologia BIM to nie tylko budownictwo kubaturowe. Dowiedz się jakie szanse stoją przed tymi, którzy właśnie teraz zdecydują się na innowacje i implementację BIM w projektach infrastrukturalnych.

Czym jest BIM dla infrastruktury?

BIM to proces planowania, projektowania, budowania infrastruktury i zarządzania nią, który opiera się na inteligentnych modelach 3D. W porównaniu z tradycyjnymi rysunkami 2D, modele te umożliwiają interesariuszom lepsze zrozumienie projektu – co prowadzi do lepszej jego jakości.
BIM nie stanowi jednej technologii, ale wprowadza podejście oparte na danych zamiast na rysunkach, umożliwiając wykonywanie pracy w sposób bardziej skuteczny i efektywny; integrowanie wkładu innych osób; wprowadzanie zmian; badanie alternatyw oraz dostarczanie bardziej odpowiednich rozwiązań, które uwzględniają potrzeby wszystkich interesariuszy.

BIM w infrastrukturze – Polska

W Polsce również coraz bardziej zauważalne jest zainteresowanie technologią BIM w branży infrastrukturalnej. Przykładem tego jest choćby projekt pilotażowy GDDKiA “Obwodnica Zatora”.

Zobacz film prezentujący koncepcję obwodnicy Zatora wykonaną przez naszego inżyniera w programie Autodesk InfraWorks.

Potencjał technologii BIM dostrzegły również inne firmy z branży infrastrukturalnej (zarówno inwestorzy jak i wykonawcy): PKP, PSE, Budimex, Skanska.

POZNAJ KORZYŚCI ZE STOSOWANIA BIM W INŻYNIERII LĄDOWEJ

  Uchwyć istniejące warunki

Zaczynaj swoje projekty od sprawnego tworzenia inteligentnych trójwymiarowych modeli rzeczywistego otoczenia projektu. Dzięki kolekcji AEC użytkownik może w łatwy sposób gromadzić duże ilości istniejących danych włącznie z danymi obrazów fotorealistycznych, danymi 2D CAD oraz danymi rastrowymi. Uwzględnianie danych GIS zwiększy dokładność i dopasowanie modelu do wysokiej rozdzielczości siatek 3D, które będzie można optymalizować pod kątem szczegółowego projektu i późniejszych etapów prac inżynieryjnych.
InfraWorks, ReCap, Civil 3D

  Od koncepcji do szczegółowego projektu

Szybko i sprawnie opracowuj wstępny układ koncepcyjny swojego projektu, a następnie przejdź do projektowania szczegółów, aby zwiększyć dokładność modelu projektu.
W przypadku projektów transportowych wykorzystuj oferowane narzędzia, aby optymalnie projektować linie trasowania jezdni i łatwo dodawać pasy ruchu, skrzyżowania czy estakady. Używaj specjalnych narzędzi analitycznych do sprawdzania rozmieszczenia miejsc parkingowych i rodzajów dróg – to pomoże określać liczbę działek na potrzeby układów podpodziałów. Taki proces roboczy zdecydowanie ułatwia też lepsze planowanie, projektowanie i analizę strukturalną konstrukcji mostów.
InfraWorks, Civil 3D, Revit, Structural Bridge Design, Vehicle Tracking

  Przeprowadzaj analizy i symulacje projektów

Podejmuj lepsze decyzje dotyczące projektów korzystając z narzędzi do sprawdzania widoczności, symulacji rozpływu, dynamicznej analizy obszaru i wielu innych. Modeluj różnorodne rodzaje przecięć i konfiguracji dróg oraz symuluj ruch o różnych porach dnia, aby znaleźć najlepsze rozwiązania. Jeszcze skuteczniej określaj, czy istnieje potrzeba poszerzenia jezdni podczas zwiększania wymiarów mostu, zapewnij lepszą kontrolę wody burzowej, twórz strefy buforowe wokół składowisk odpadów, uwzględniaj nowe projekty zagospodarowania, a także włączaj do projektu korytarze kolejowe i połączenia.
InfraWorksCivil 3DRevitNavisworksVehicle Tracking

  Popraw koordynację międzybranżową

Dzięki współdzielonemu modelowi projektanci, inwestorzy i wykonawcy mają do dyspozycji centralną lokalizację, która umożliwia opracowanie kompromisów wpływających na wykonywalność i koszty projektu. Właściciele są zaangażowani w proces tworzenia za pośrednictwem współdzielonego modelu, a wykonawcy mogą wykorzystywać dane z modelu do opracowywania ofert i minimalizowania kosztów. Sekwencjonowanie budowy umożliwia zaś członkom zespołu omówienie i przegląd różnych podejść do projektowania. Dzięki bardziej skutecznej koordynacji można opracowywać kompromisy jeszcze przed rozpoczęciem fazy wykonawczej.
InfraWorksCivil 3DRevitNavisworks, 3dsMax

  Lepsze zrozumienie skutków projektu

Dobry projekt infrastrukturalny musi być dobry jakościowo i konkurencyjny budżetowo. Dzięki BIM można skuteczniej ustalać priorytety inwestycji w projekt. Co więcej, można skoncentrować się na wynikach i wartości dodanej projektu a nie na kosztach. Jest to możliwe dzięki wyodrębnieniu kluczowych taktyk projektowych i uszeregowaniu nowych projektów pod względem skutków i celów społecznych, ekonomicznych i środowiskowych.
InfraWorksCivil 3DRevit

  Weryfikuj alternatywy projektowe

Projektanci i inżynierowie lądowi potrzebują dostępu do narzędzi ułatwiających modelowanie różnych scenariuszy jeszcze przed opracowaniem końcowego projektu i dokumentacji. Kolekcja AEC umożliwia łatwe analizowanie harmonogramów i alternatyw projektu, pomagając tym samym w identyfikacji najbardziej wydajnego i efektywnego kosztowo podejścia projektowego, które jednocześnie wywierałoby jak najmniejszy wpływ na społeczność lokalną.
InfraWorksCivil 3D

  Ogranicz liczbę błędów

Błędy projektowe często stanowią źródło kosztownych opóźnień i poprawek w każdym projekcie infrastrukturalnym. Narzędzia i procesy BIM ułatwiają skuteczniejszą identyfikację, kontrolę i zgłaszanie nieprawidłowości w trójwymiarowym modelu projektu. BIM wspomaga lepsze przewidywanie potencjalnych problemów przed rozpoczęciem budowy i zmniejsza ryzyka związane z przekraczaniem budżetu i terminów już w fazie konstrukcyjnej.
Civil 3DNavisworks

  Projektuj w rzeczywistym kontekście

Korzystając z inteligentnych, trójwymiarowych modeli w szybki sposób można tworzyć projekty koncepcyjne infrastruktury i oceniać różne opcje na etapie planowania oraz we wstępnych fazach projektu – bazując na rzeczywistym widoku projektu. Zaawansowane narzędzia takie, jak elementy dróg, widoki przekrojów czy przechyłki, pomagają tworzyć bardziej zaawansowane projekty. Szeroko rozwinięte funkcje projektowania (komponenty mostów czy analiza dźwigarów liniowych) zwiększają dokładność i precyzję na każdym etapie projektu.
InfraWorksCivil 3DRevitStructural Bridge Design

  Bardziej świadome decyzje projektowe

Narzędzia wchodzące w skład kolekcji AEC umożliwiają tworzenie bogatej scenerii modelu, badanie rozmaitych opcji projektu oraz przeprowadzanie analiz i symulacji z wykorzystaniem bardzo sugestywnych wizualizacji. Poprawia to stopień realizacji celów i wyniki projektu oraz minimalizuje ryzyko przekroczenia budżetu i terminów podczas budowy. Prognozy wydajności obiektów infrastruktury jeszcze nie oddanych do użytku są teraz bardziej precyzyjne, a szczegółowe projekty i dokumentacja mogą być finalizowane w oparciu o współpracę i przy uwzględnieniu różnych branży.
InfraWorksCivil 3DRevitStructural Bridge Design

  Procesy międzybranżowe

Jeszcze lepiej przygotowane pod względem technicznym i finansowym propozycje projektów, umożliwiają członkom zespołu współpracę we wspólnym środowisku BIM i przy współdzielonym modelu, który zdecydowanie ułatwia koordynację pomiędzy wieloma lokalizacjami i branżami. W przypadku projektowania mostów, zajmujący się tym
inżynierowie i projektanci mogą kierować procesem i pracą bezpośrednio przy użyciu modelu, który umożliwia im definiowanie komponentów mostu. Korzystając z tych samych danych w modelu inżynierowie budowlani mogą szczegółowo analizować dźwigary konstrukcji nośnej oraz inne elementy konstrukcji mostu. Na koniec, kompletny model może zostać użyty do tworzenia szczegółowej dokumentacji na potrzeby oceny, składania ofert i budowy mostu oraz powiązanych jezdni.
InfraWorksCivil 3DRevitNavisworks

  Zdobywaj zlecenia i szybciej uzyskuj zezwolenia

Realistyczne wizualizacje mogą rozwiązać wiele problemów związanych ze zdobywaniem nowych zleceń i szybszym uzyskiwaniem niezbędnych zezwoleń. Renderingi 3D, „wirtualne spacery” w technologii rzeczywistości rozszerzonej oraz animowane symulacje konstrukcji są dużo skuteczniejsze niż tradycyjne rysunki 2D i mogą znacząco poprawić postrzeganie projektu. Dzięki wizualizacjom odzwierciedlającym projekt w perspektywie rzeczywistego środowiska można ułatwić zrozumienie pożądanych wyników, łatwiej przekazywać swoje koncepcje i dużo szybciej uzyskiwać zatwierdzenia projektów.
InfraWorksNavisworks3dsMax

  Zaangażuj odbiorców

Projekty infrastrukturalne wywierają duży wpływ na społeczności lokalne, które zazwyczaj interesuje tylko jedno: w jaki sposób proponowany projekt wpłynie na ich codzienne życie. Odbiorcy będą stawiać pytania typu: „Jak będzie wyglądać projekt?”, „Ile czasu zajmie budowa?” oraz „W jaki sposób faza budowy wpłynie na moje życie?”. Dostępne są narzędzia ułatwiające komunikowanie skutków projektów infrastrukturalnych szerokiej publiczności, pomagając im lepiej zrozumieć koncepcję
projektu oraz pokazując, na co zostaną wydane środki pochodzące z podatków lub wyemitowanych obligacji.
InfraWorks3dsMax

  Maksymalizuj wydajność zespołu i projektu

Inteligentny model 3D umożliwia wiele więcej, niż tylko tworzenie przekonujących wizualizacji, które ułatwią wygranie przetargu. Model staje się kluczowy dla trwającego procesu projektowo-konstrukcyjnego. Dzięki modelowi BIM możliwe jest przeprowadzanie analizy 4D/5D oraz symulacji, na bazie których można omawiać szczegóły projektu, harmonogramy i wszelkie kwestie logistyczne – otwierając tym samym drogę dla skuteczniejszej komunikacji i koordynacji pomiędzy członkami zespołu projektowego.
InfraWorksCivil 3DRevitNavisworks

Potrzebujesz pomocy przy wyborze odpowiednich rozwiązań?
Napisz do nas:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych, tj. CADSOFT Tomasz Grzyb z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Bema 60, NIP 5341548061, REGON 016199727 w celach marketingowych poprzez prowadzenie marketingu za pośrednictwem drogi elektronicznej...Więcej
Udowodnij, że nie jesteś botem wybierając domek

Zobacz też

Zapisz się do Newslettera!