fbpx

Usprawnienia oraz zmiany w Autodesk Vault 2020.1

Usprawnienia oraz zmiany w Autodesk Vault 2020.1
5 (100%) 3 głosy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych, tj. CADSOFT Tomasz Grzyb z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Bema 60, NIP 5341548061, REGON 016199727 w celach marketingowych poprzez prowadzenie marketingu za pośrednictwem drogi elektronicznej...Więcej
Udowodnij, że nie jesteś botem wybierając klucz

Autor: Michał – Implementation Manager – CADSOFT

Udoskonalenia procesów projektowych programów CAD i Vault

 

  • Dzięki tej aktualizacji jest obecnie możliwe otwarcie pliku DWG za pomocą aplikacji, w której został utworzony. Otwarcie pliku rysunku za pomocą menu kontekstowego powoduje uruchomienie odpowiedniej aplikacji CAD.

Ponadto pliki są otwierane w zależności od ustawień określonych w oknie dialogowym „Zachowania podczas otwierania pliku”.

  • Dzięki prostemu ustawieniu można obecnie określić, że ma być pobierana najnowsza wersja pliku. Oznacza to, że nawet jeśli na komputerze lokalnym istnieje wersja pliku nowsza niż wersja pliku w repozytorium, to domyślnie jest otwierana najnowsza wersja. Wybranie opcji „Foldery robocze — wymuszenie nadpisywania” w oknie dialogowym Pobierz powoduje, że pozostaje ona zaznaczona, dopóki ustawienie nie zostanie zmienione, co gwarantuje, że zawsze pobierana jest najnowsza wersja pliku.
    • Przenieśliśmy „Opcje” na górę i udostępniliśmy je w stanie zwiniętym tego okna dialogowego.
    • Ostatni wybór opcji jest trwały. Oznacza to, że jeśli wybrano opcję „Wymuszenie nadpisywania”, to będzie ona opcją domyślną, dopóki nie zostanie zmieniona.
  • Dzięki tej aktualizacji w oknie dialogowym Otwórz z programu Vault dostępny jest również widok folderu, który ułatwia nawigowanie do plików.

Ogólne udoskonalenia

  • Okno dialogowe Znajdź jest obecnie w pełni rozwijalne, ułatwiając wyświetlanie wyniku wyszukiwania na pełnym ekranie, co jest niezwykle przydatne przy wielu monitorach.
  • W sekcji komentarzy są obecnie obsługiwane komentarze wielowierszowe. Ma to zastosowanie do różnych okien dialogowych, takich jak Wpisz, Właściwości oraz Zmień stan.

Dotychczas, jeśli komentarz wielowierszowy był dodawany w oknach dialogowych, takich jak Wpisz lub Zmień stan, był wyświetlany jako pojedynczy wiersz w programie Vault Client. „Komentarze” były wyświetlane jako pojedynczy wiersz w programie Vault Client. Dzięki tej aktualizacji komentarze wielowierszowe również są odzwierciedlane w programie Vault Client.

Wypełnij formularz

Potrzebuję dodatkowych informacji o powyższym temacie
Proszę o pilny kontakt
Proszę o prenumeratę biuletynu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych, tj. CADSOFT Tomasz Grzyb z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Bema 60, NIP 5341548061, REGON 016199727 w celach marketingowych poprzez prowadzenie marketingu za pośrednictwem drogi elektronicznej...Więcej
Udowodnij, że nie jesteś botem wybierając klucz

Zapisz się do Newslettera!